Ställa in Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition

Dynamics 365 inkluderar standardinställningar för de flesta verksamhetsprocesser, men du kan ändra konfigurationen så att denna passar företagets behov.

Till exempel din kontoplan är ifylld med ett antal bokföringskonton som är klara för användning. Du kan naturligtvis ändra kontoplanen så att dessa stämmer överens med dina behov. Mer information finns i Ekonomi.

Från din startsida kan du få åtkomst till installationsguider som gör det enklare att ställa in vissa scenarier och lägga till funktioner i Dynamics 365. Information om hur du får åtkomst till samtliga assisterade och manuella inställningsfönster finns i Gör dig redo att göra affärer.

Vissa funktioner, såväl allmänna som för specifika verksamhetsprocesser, kan ställas in manuellt utöver de assisterade inställningarna. Nedan anges några av de funktioner som du kan ställa in manuellt.

Om du vill Gå till
Ställa in betalningsmetoder, valutor, bankkonton och definiera regler och standarder för att hantera ekonomiska transaktioner. Ställa in Finance
Ställa in egna och dina leverantörers bankkontonoch aktivera tjänster för import och export av bankfiler. Ställa in bankverksamhet
Konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets försäljningspolicyer, registrera nya kunder och ställa in hur du kommunicerar med kunderna. Konfigurera försäljning
Konfigurera de regler och värden som kan styra företagets inköp, registrera nya leverantörer och prioritera leverantörerna för betalningshantering. Ställa in inköp
Konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets lagerpolicyer, ställa in lagerställen om du vill hålla lager på flera distributionslager och kategorisera artiklar för att förbättra sökning och sortering. Ställa in lager
Ställa in hur du ställer in resurser och tidrapporter och projekt för att hantera projekt. Ställ in projekthantering
Konfigurera hur du försäkrar, underhåller och skriver av anläggningstillgångar och hur du registrerar kostnader för anläggningstillgångar i företagets redovisning. Ställa in anläggningstillgångar
Definiera allmänna regler och värden för lagerprocesser och särskild hantering vid varje lagerställe. Ställa in lagerstyrning
Förbereda produktionsstrukturer och operationsföljder för att definiera hur artiklar tillverkas och förbereda maskin- eller produktionsgrupper för att vidta nödvändiga åtgärder. Ställa in Produktion
Skapa unika identifieringskoder för poster, som till exempel kort, dokument och journalrader, för att spåra dem i systemet. Skapa nummerserier
Ställ in fönstret SMTP-postinställning för att skicka och ta emot e-postmeddelanden från dokument i Dynamics 365. Så här konfigurerar du e-post
Skapa unika ID-koder. Så här skapar du nummerserier

Vissa områden kräver att du är administratör i din Dynamics 365-prenumeration. Mer information finns i Konfiguration och administration i Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition.

Se även

Ekonomi
Försäljning
Inköp
Lagersaldo
Projekthantering
Anläggningstillgångar
Monteringshantering
Produktion
Lagerstyrning
Arbeta med Dynamics 365
Installation och administration i Dynamics 365
Skapa nya företag i Dynamics 365
Välkommen till Dynamics 365

Starta en gratis provperiod!