Hjälpmedel och kortkommandon i Finance and Operations, Business edition

Det här avsnittet innehåller information om de funktioner som gör Finance and Operations, Business edition tillgängligt för användare med funktionshinder. Finance and Operations, Business edition stöder följande hjälpmedelsfunktioner:

  • Kortkommandon

  • Navigering

  • Rubriker

  • Alternativ text för bilder och länkar

  • Stöd för vanliga hjälpmedel

Kortkommandon i webbläsaren

Finance and Operations, Business edition stöder de kortkommandon som stöds av de flesta webbläsare. Kortkommandona som beskrivs här gäller amerikansk tangentbordslayout. Tangentlayouten på andra tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

Om du vill Tryck
Flytta fokus till nästa eller föregående kontroll eller element på en sida, till exempel knappar, fält och listposter. Tabb, Shift+Tabb
Aktivera eller komma åt elementet eller kontrollen som är i fokus. Enter
Bläddra uppåt och nedåt i en lista. Uppåtpil, nedåtpil
Rulla kolumner för en artikel åt vänster eller höger i en lista. Vänsterpil, högerpil
Öppna en nedrullningsbar lista eller leta upp ett värde för ett fält. Alt+nedåtpil
Flytta fokus till nästa element utanför listan. Ctrl+Enter
Se de transaktioner som resulterade i ett beräknat värde i ett fält. Alt+Högerpil

Du kan bläddra mellan flikar och åtgärd i menyfliksområdet, element i navigeringsfönstret och andra kontroller i Finance and Operations, Business edition-sidor och -rapporter med hjälp av tangentbordet. Om du vill flytta fokus från en flik, åtgärd eller kontroll till en annan, trycker du på Tabb-tangenten för att gå vidare. Tryck på Shift+Tabb för att flytta bakåt.

Med tabbordningen kan du också växla mellan det primära webbläsarfönstret och dialogrutor som begär exempelvis bekräftelse eller inloggningsfönstret.

Rubriker

HTML-källan för Finance and Operations, Business edition-innehåll använder taggar för att hjälpa användare av tekniska hjälpmedel för att förstå sidans struktur och innehåll. På listsidor definieras exempelvis kolumnerna i TH-taggar, och kolumnrubrikerna anges med attributet TITLE inuti taggen. Rubriker för element, till exempel snabbflikar, faktaboxar och fält ingår i rubriktaggarna (H1, H2, H3 och H4).

Bilder och länkar

En beskrivande text för bilder anges med attributet ALT i IMG-taggen. En beskrivande text för hyperlänkar anges med rubrikattributet inuti A-taggen.

Hjälpmedel

Finance and Operations, Business edition stöder olika hjälpmedel, till exempel hög kontrast, skärmläsare och program för röstigenkänning. Vissa hjälpmedel fungerar kanske inte tillsammans med vissa element på Finance and Operations, Business edition-sidor.

Mer information om hjälpmedel

Du hittar mer information om åtkomst via Microsofts produkter och hjälpmedel på webbplatsen för Microsoft Accessibility.

Se även

Välkommen till Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbeta med Finance and Operations, Business edition
Vanliga frågor och svar