Quickbooks-tillägget för import av lönefil till Finance and Operations, Business edition

För att ta hänsyn till lönutbetalningar och relaterade transaktioner måste du importera och bokföra finansiella transaktioner som gjorts av ditt lönesystem i redovisningen.

För att göra detta måste du först importera en fil som du får från lönelistleverantören till fönstret Redovisningsjournal. Sedan mappar du de externa kontona i lönefilen till det relevanta redovisningskontot. Slutligen bokför du lönetransaktioner enligt kontomappningen. Mer information finns i Så här importerar du lönetransaktioner.

Med QuickBooks-importtillägget för lönefiler kan du importera lönetransaktioner från QuickBooks-lönetjänsten.

Se även

Anpassa Finance and Operations, Business edition med tillägg
Ekonomi
Arbeta med Finance and Operations, Business edition