Power BI-innehållspaket för kompensationer

Det här avsnittet beskriver Microsoft Power BI-innehåll för Kompensation. Det förklarar hur du öppnar rapporter, och ger information om den datamodell och de enheter som användes för att skapa innehållet.

Åtkomst till Power BI-innehåll

Power BI-innehåll för kompensation visas i arbetsytan kompensationshantering om du använder någon av följande produkter:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Microsoft Dynamics 365 for Talent

Rapporter som ingår i Power BI-innehållet

Rapporter som ingår i Power BI-innehållspaketet Kompensation har både diagram och tabeller med ytterligare information. Följande register beskriver rapporterna.

Rapport Innehåll
Översikt över kompensation Sammanfattning av andra rapporter
Kompensationsanalys Timlön och avlönade anställda per företag, totala anställda per kompensationsplan, manliga och kvinnliga anställda per kompensationsplan och medarbetarkompensation per avdelning
Befattningsutbetalningsanalys Högsta och lägsta timlön och löneutbetalning, befattning med högsta och lägsta lön och heltids- och deltidsbefattning
Kompensationsplananalys Anmälan till medarbetare efter valt förmån

Diagrammen och rutorna i samtliga dessa rapporter kan filtreras och fästas på instrumentpanelen. Mer information om hur du filtrerar och fäster i Power BI finns i Skapa och konfigurera en intrumentpanel.

Förstå datamodellen och enheterna

Följande data används för att fylla i rapporterna i Power-Bi-innehållet för Kompensation. Denna tabell visar enheterna som innehållet baserades på.

Enhet Innehåll Relationer med andra entiteter
Kalenderförskjutning Kalenderförskjutningar till uppdela rapporter Tidigare befattningstilldelning, befattningsutveckling, uppsagd medarbetare
Företag Företag att filtrera rapporter efter Aktuell kompensation, aktuell medarbetare, uppsagd medarbetare, medarbetarutveckling
Kompensation Lönesatsen och frekvens över tiden Aktuell kompensation, aktuell medarbetare, uppsagd medarbetare, medarbetarutveckling
Aktuell kompensation Lönesatsen och frekvens per aktuellt datum Företag, kompensation, demografi, jobb, befattning
Aktuell befattning Befattningar per innevarande datum, heltidslön (FTE) öppna positioner och öppna till fulla befattningar Jobb, befattning
Aktuell medarbetare Arbetare per aktuellt datum, ålder och antal anställda Företag, kompensation, geografisk plats, medarbetarens namn, rapporter till, medarbetarens titel, demografi, jobb, anställning, befattning, förmåner
Datum Dagar, veckor, månader och år. Tidigare befattningstilldelning, befattningsutveckling, uppsagd medarbetare, medarbetarutveckling
Demografi Födelsedatum, kön, etniskt ursprung och civilstånd Aktuell medarbetare, uppsagd, medarbetare, medarbetarutveckling
Anställning Startdatum, slutdatum och övergångsdatum Aktuell medarbetare, uppsagd, medarbetare, medarbetarutveckling
Geografisk plats Stad, region, postnummer och delstat eller region Aktuell medarbetare, uppsagd, medarbetare, medarbetarutveckling
Jobb Funktion, typ och rubrik Aktuell befattning, aktuell medarbetare
Tidigare befattningstilldelning Orsak för tilldelningen, startdatum, slutdatum och jobb Kalenderförskjutning, datum, jobb, befattning
Befattning Avdelning, FTE, befattning, befattningstyp och titel Aktuell befattning, aktuell medarbetare
Befattningsutveckling Positioner över tid, FTE och jobb Kalenderförskjutning, datum, jobb, befattning
Rapporterar till Förnamn, efternamn och fullständiga namn Aktuell arbetare, uppsagd medarbetare, medarbetarutveckling
Uppsagda medarbetare Uppsagda medarbetare, uppsägningsdatum, titel, befattning och jobb Företag, kompensation, geografisk plats, medarbetarens namn, rapporter till, förskjutningskalender, datum, medarbetarens titel, demografi, anställning, jobb, befattning, förmåner
Förmåner Giltighetsdatum, förmånsalternativ, förmånsplanen och förmånstyp Aktuellt namn, uppsagd medarbetare, medarbetarutveckling
Namn på medarbetare Förnamn, efternamn och fullständiga namn Aktuell medarbetare, uppsagd, medarbetare, medarbetarutveckling
Medarbetartitel Titel och tjänsteålder Aktuell medarbetare, uppsagd, medarbetare, medarbetarutveckling
Medarbetarutveckling Arbetare över tid, antal anställda, företag och befattning Företag, kompensation, geografisk plats, medarbetarens namn, rapporter till, förskjutningskalender, datum, medarbetarens titel, demografi, anställning, jobb, förmåner