Skapa en postmall för att förenkla datainmatning

Den här proceduren visar hur du skapar en postmall så att fältvärden som ofta används inte uttryckligen behöver anges för varje ny post. I den här proceduren ska du skapa en ny post för nya bärbara datorer som ska läggas till bland anläggningstillgångarna. I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF.

 1. Gå till anläggningstillgångar > anläggningstillgångar > Fasta tillgångar.
 2. Klicka på Ny.
 3. I fältet Anläggningstillgångsgrupp, ange eller välj ett värde.
 4. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Ange till exempel "Bärbar dator för företags-lead".
 5. Ange ett värde i fältet Söknamn.
  • Ange till exempel "Bärbar dator".
 6. Expandera avsnittet Teknisk information.
 7. Ange ett värde i fältet Fabrikat.
 8. Ange ett värde i fältet Modell.
 9. Ange ett värde i fältet Modellår.
 10. Klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret.
 11. Klicka på Postinfo.
 12. Klicka på Användarmall.
 13. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Ange till exempel "Bärbar företagsdator".
 14. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
  • Ange till exempel "Bärbar företagsdator".
 15. Klicka på OK.
 16. Klicka på Stäng.