Mobil arbetsyta för fakturagodkännanden

Detta avsnitt tillhandahåller innehåller information om den mobila arbetsytan för fakturagodkännanden. Denna arbetsyta tillhandahåller en lista med fakturor som har tilldelats till dig via arbetsflödet för leverantörsfakturahuvud.

Denna mobila arbetsyta är avsedd att användas med mobilappen Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations.

Översikt

Den mobila arbetsytan Faktureringsgodkännanden låter ansvariga och chefer inom leverantörsreskontra visa fakturor som har tilldelats till dem som ett led i arbetsflödet för leverantörsfakturahuvud. Du kan visa faktureringsinformationen - och till och med rad- och distributionsinformationen - för att hjälpa dig att fatta välinformerade godkännandebeslut. Från arbetsytan kan vidta du åtgärder för att flytta faktura genom arbetsflödesprocessen.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda innan du kan använda den här mobila arbetsytan.

Förutsättning Roll beskrivning
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations måste användas inom din organisation. Systemadministratör Se Distribuera en demonstrationsmiljö.
Den mobila arbetsytan Fakturagodkännanden måste publiceras. Systemadministratör Se Publicera en mobil arbetsyta.

Hämta och installera mobilappen

Hämta och installera mobilappen Dynamics 365 for Unified Operations:

Logga in på mobilappen

 1. Starta appen i din mobila enhet.

 2. Ange din webbadress för Microsoft Dynamics 365.

 3. Första gången du loggar in uppmanas du ange användarnamn och lösenord. Ange dina autentiseringsuppgifter.

 4. När du loggar in visas tillgängliga arbetsytor för ditt företag. Observera att om systemadministratören publicerar en ny arbetsyta senare kan du dra om du vill uppdatera listan över mobila arbetsytor.

  Dra för att uppdatera

Godkänn fakturor genom att använda den mobila arbetsytan för fakturagodkännanden

 1. På din mobila enhet väljer du arbetsytan Fakturagodkännanden.
 2. Välj den faktura som har tilldelats dig av arbetsflödet för leverantörsfakturahuvud.
 3. På sidan Fakturainformation granskar du informationen i fakturahuvudet, till exempel leverantör och datum.
 4. Markera en rad på fakturan för att visa mer detaljerad information om den i vyn Information om fakturarader.
 5. I vyn Information om fakturarader väljer du Fördelningar för att visa radfördelningarna. Här kan du visa redovisningen för fakturaraden. Den information som visas inkluderar ekonomiska dimensioner och huvudkontot.
 6. På sidan Fakturainformation väljer du Fördelningar för att visa alla fördelningar. Här kan du visa redovisningen för hela fakturan. Den information som visas inkluderar ekonomiska dimensioner och huvudkonton.
 7. Välj Bilagor för att visa noteringar eller filer som är kopplade till fakturan.
 8. På sidan Fakturainformation väljer du lämplig arbetsflödesåtgärd för att slutföra din granskningsprocess.
 9. Välj Klar.