Skapa nya användare

Användare är interna medarbetare i organisationen, eller externa kunder och leverantörer, som behöver åtkomst till systemet för att utföra sitt arbete. Systemadministratörer kan slutföra den här proceduren för att lägga till användare i systemet. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här proceduren är USMF.

Lägg till ny användare

 1. Gå till Systemadministration > Användare > Användare.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ett värde i fältet Användar-id.
  • Ange en unik identifierare för användaren. Ett användar-id krävs.
 4. Skriv ett värde i fältet Användarnamn.
  • Ange användarens namn.
 5. Skriv ett värde i fältet Domän.
  • Ange användarens domän.
 6. Ange ett värde i fältet Alias.
  • Ange användarens alias.
 7. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Företag.
 8. Hitta och markera önskad post i listan.
 9. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  • Välj användarens företag
 10. Klicka på Tilldela roller.
 11. Hitta och markera önskad post i listan.
 12. Klicka på OK.
 13. Klicka på Spara.

Importera användare

 1. Klicka på Importera användare.
 2. Markera vald rad i listan.
 3. Klicka på Importera användare.
 4. Klicka på Stäng.