Introduktion till Dynamics 365 for Finance and Operations

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations är Microsofts affärsprogram för företag. Den gör det möjligt att snabbt fatta smartare beslut med ett intelligent användargränssnitt som ger åtkomst till information och data i realtid. Den möjliggör för företag att omvandlas och förändras genom att leverera beprövad affärslogik som gör det möjligt att snabbare ändra affärsprocesserna. Den ger företag flexibilitet att växa i sin egen takt och göra affärer nästan var som helst, när som helst, och gör det möjligt för dem att skala verksamheten globalt för att passa affärsbehoven.

Den här dokumentationen hjälper dig att anpassa Dynamics 365 for Finance and Operations till ditt företag. Den är kopplad till dokumentationen för relaterade produkter i det enhetliga Operations-programpaketet, Dynamics 365 for Retail och Dynamics 365 for Talent.

Innan du köper

Registrera ett abonnemang på förhandsversionen

Välj ett distributionsalternativ

Köp Finance and Operations

Financials

Leverantörsreskontra

Kundreskontra

Budgetering

Kassa- och bankhantering

Regelefterlevnad

Kostnadsredovisning

Anläggningstillgångar

Redovisning

Projekthantering

Offentlig sektor

Funktioner för nationella föreskrifter

Personal

Rekrytering

Lön, USA

Hantering av underleverantörer

Kostnadshantering

Lagerhantering

Logistik

Planering

Produktinformationshantering

Produktionskontroll

Orderhantering

Intelligence

Analyser

Affärsdokument

Ekonomisk rapportering

Lagstadgad rapportering

Mobilplattform

Funktioner för utvecklare

Startsida för utvecklare

Utbyggbarhet

Integration

Kontinuerlig leverans

Demodata

Administratörsfunktioner

Integrera organisationen

Distribution och stöd

Uppgradera

Datahantering

Lifecycle Services

Organisationsadministration

Systemadministration

Relaterade produkter

Dynamics 365 for Talent

Förmåner

Medarbetares utveckling och utbildning

Enkät

Dynamics 365 for Retail

Kundtjänst

Inställning och hantering av kanaler

MPOS och Cloud POS

Utveckling och administration av Retail