Konfigurera och filtrera arbetsytor

Det här avsnittet innehåller en översikt över hur du konfigurerar och filtrerar arbetsytor.

Konfigurera arbetsyta

Du kan ändra utseende och beteende för vissa arbetsyto r genom att uppdatera inställningar som gäller för hela arbetsytan. När en arbetsyta kan konfigureras innehåller åtgärdsfönstret en knapp med en uppmaning till dig om att klicka på det för att göra konfigurationsändringar. I exemplet i illustrationen nedan heter knappen Konfigurera min arbetsyta.

konfigurera-och-filtrera-arbetsytor

När du klickar på knappen visas en dialogruta där du kan ändra de fördefinierade inställningarna för arbetsytan. De specifika inställningarna som du ser i den här dialogrutan varierar efter arbetsytan och beror på vilka specifika kontroller och affärsdata som är tillgängliga på arbetsytan.

konfigurera-min-arbetsyta

Filtrera en arbetsyta

Många arbetsytor möjliggör filtrering av innehållet som visas i dem. Kontrollerna som är tillgängliga kan möjliggöra filtrering av allt innehåll i arbetsytan eller enbart av innehållet i ett visst avsnitt av arbetsytan. Filter på arbetsytor kan vara sökningar, kombinationsrutor, fritextfält eller andra typer av kontroller. Varje typ av filter har dock samma effekter, i enlighet med beskrivningen i följande avsnitt.

Filter på hela arbetsytan

Du kan filtrera hela arbetsytan genom att använda ett filter för hela arbetsytan. Ett filter för hela arbetsytan visas i det övre vänstra hörnet på arbetsytan. När du väljer ett visst värde i filtrets listruta filtreras innehållet på arbetsytan baserat på det valet.

filter-för-arbetsyta

När du klickar för att öppna filtret visas flera alternativ.

expanderat-filter-för-arbetsyta

Välj ett alternativ för att filtrera arbetsytan utifrån det alternativet.

Filter för avsnitt av arbetsytan

Om enskilda avsnitt i arbetsytan har filter kan du filtrera varje avsnitt separat. I följande illustration är filtret (fältet som innehåller texten Filter) ett exempel på ett filter för fritextfält.

avsnittsfilter-för-arbetsyta

Välj eller ange ett värde i fältet för att filtrera innehållet i avsnittet på samma sätt som med filtret för hela arbetsytan.