Hjälpsystem för Finance and Operations

Det här avsnittet innehåller en översikt över komponenterna i hjälpsystemet för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Det innehåller beskrivningar av hur du kan skapa anpassad dokumentation och utbildning för din organisation.

Anteckning

Följande produkter är nära relaterade: Dynamics 365 for Finance and Operations; Dynamics 365 for Retail; samt Dynamics 365 for Talent. Samma funktioner kan förekomma i samtliga 3 produkter. I avsnitt som huvudsakligen berör Retail blir produktnamnet därför Dynamics 365 for Retail; i avsnitt som främst berör Talent blir produktnamnet Dynamics 365 for Talent; och i avsnitt som berör kärnprodukten blir produktnamnet Dynamics 365 for Finance and Operations. Avsnitt som skrivs för en produkt kan även gälla för samma funktioner i en relaterad produkt.

Hjälpsystemet är gemensamt för följande produkter:

 • Dynamics 365 for Finance and Operations
 • Dynamics 365 for Retail
 • Dynamics 365 for Talent

Finance and Operations inkluderar ett hjälpsystem baserat på två huvudkomponenter:

 • En dokumentationsplats
 • Uppgiftsguider

Du får åtkomst till både hjälp och uppgiftsguider från hjälpfönstret oavsett vilken produkt du använder. Följande skärmdump visar Dynamics 365 for Finance and Operations

Hjälpfönster

Det här avsnittet beskriver hjälpsystemet och förklarar hur du kan skapa anpassad dokumentation och anpassade utbildningsresurser för din organisation.

Viktigt

Fliken Uppgiftsguider finns för närvarande inte i Microsoft Dynamics 365 for Talent eller Microsoft Dynamics 365 for Retail. Vi arbetar för närvarande med att aktivera den här funktionen i framtida versioner. Uppgiftsguiderna i Komma igång i Talent täcker fortsatt basfunktionerna. Procedurhjälp finns även att få via webbplatsen docs.microsoft.com site (docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations för såväl Retail som Talent.

Hjälp om docs.microsoft.com

Webbplatsen docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations) är den primära produktinformationkällan för Finance and Operations. Webbplatsen erbjuder följande funktioner:

 • Åtkomst till det senaste innehållet– Webbplatsen ger oss ett snabbare och mer flexibelt sätt att skapa, leverera och uppdatera produktdokumentation. Därför hjälper den till att säkerställa att du har tillgång till den senaste tekniska informationen.
 • Innehåll skrivet av experter– Webbplatsen ger en större mängd produktdokumentation som kan förbättras av community-medlemmar både inom och utanför Microsoft.
 • Åtkomst till andra typer av innehåll – Webbplatsen ger dig snabb åtkomst till olika typer av innehåll om Finance and Operations, till exempel uppgiftsguider, videor och avsnitt.
 • Innehåll som stöder dina affärsprocesser– Webbplatsen innehåller affärsprocessfokuserat innehåll som använder affärsprocessmodelleraren (Business Process Modeler, BPM) i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Söka på docs.microsoft.com

Vi får många frågor om hur man söker efter webbplatsens innehåll. Om du startar från en sida om Finance and Operations på vår webbplats begränsar vi din sökning så att den bara omfattar Finance and Operations-innehåll. Du kan ta bort begränsningen genom att klicka på X bredvid Operationer i sökrutan.

Sök efter order

Du kan också hitta webbplatsens innehåll via valfri sökmotor. För bästa resultat rekommenderas du använda en webbplatssökning, exempelvis site:docs.microsoft.com dynamics 365 "sökord".

docs.microsoft.com-innehållsförteckningen

Finance and Operations, Retail och Talent delar en och samma innehållsförteckning på dokumentwebbplatsen, vilket gör att kunder kan se kontexten för det avsnitt som de befinner sig i. Du kan också använda filterkontrollen ovanför innehållsförteckningen för att hitta avsnitt som du letar efter.

Följ ett avsnitt

Om du vill öppna ett avsnitt klickar du på knappen Följ under kommentarrutan. Du måste logga in för att följa avsnittet. Se Lämna feedback till oss för information.

Använd ett RSS-flöde

Om du vill prenumerera på ett RSS-flöde för att gå alla uppdateringar Unified Operations, använder du följande länk i en webbläsare som stöder RSS-feeds, t ex Internet Explorer, eller ett program för RSS-feed:

RSS-feed

Ge feedback

Vi gillar verkligen kundfeedback. Du kan antignen kommentera eller föreslå ändringar till vårt innehåll via GitHub. Läs mer om vårt feedbacksystem i detta blogginlägg.

Skicka feedback till oss

Om du har kommentarer eller frågor om ett ämne lämna kommentarer längst ned på sidan.

 1. Klicka på Feedback för att nå kommentarerna längst ner på sidan och klicka sedan på antingen Produktfeedback eller Logga in för att skicka detaljerad feedback.

Feedback

 1. Skriv dina kommentarer och klicka sedan på Publicera feedback.

Publicera kommentar

Föreslå en ändring eller bidra med innehåll via GitHub

Om du vill föreslå en ändring måste du ha ett GitHub-konto och registrera ett licensavtal för deltagare. När du har skickat en pull-begäran granskar dina föreslagna ändringar. Om det behövs ska vi diskutera dem internt och återkomma till dig.

För att börja klickar du på knappen Redigera (pennknappen) på ett avsnitt eller går till vår repo på https://github.com/MicrosoftDocs/dynamics-365-unified-operations-public.

Mer information finns i vår deltagarguide: https://github.com/MicrosoftDocs/dynamics-365-unified-operations-public/blob/live/CONTRIBUTING.md.

Anteckning

Vi kommer endast godkänner bidrag till våra engelska databaser just nu.

Uppgiftsguider

En uppgiftsguide är en kontrollerad, guidad, interaktiv upplevelse som leder dig genom stegen för en uppgift eller en affärsprocess. Du kan öppna (spela upp) en uppgiftsguide via fönstret Hjälp. När du först klickar på en uppgiftsguide visar fönstret Hjälp steg för steg-instruktionerna för uppgiften. Nu finns det lokaliserade uppgiftsguider.

Vi ger olika typer av uppgiftsguider för varje produkt som Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365 for Finance and Operations, eller Dynamics 365 for Talent. Avsnittet Komma åt uppgiftsguider från hjälpfönstret beskriver hur du hittar rätt uppgiftsguider för just din produkt.

Läsvy för uppgiftsguide

Om du vill starta en guidad, interaktiv tur ska du klicka på Starta uppgiftsguide längst ned i fönstret Hjälp. En svart markör visas och indikerar den åtgärd som du måste utföra. Följ beskrivningarna som anges i gränssnittet och ange data som anvisat. Steginstruktion för uppgiftsguide

Viktigt

De data som du anger när du spelar upp en uppgiftsguide är verkliga. Om du arbetar i en produktionsmiljö anges data i företaget som du för närvarande använder.

Allt börjar med uppgiftsregistreraren

Uppgiftsguider skapas genom med uppgiftsregistreraren. När du använder uppgiftsinspelaren registreras alla åtgärder du utför i användargränssnittet för Finance and Operations (som att klicka på menyer, ändra inställningar eller ange data). Stegen som du registrerar kallas gemensamt för en uppgiftsregistrering Som vi förklarade i det föregående avsnittet, kan uppgiftsregistreringar visas i fönstret Hjälp och spelas som uppgiftsguider. Det finns dock andra sätt att använda uppgiftsregistrering:

 • Spara uppgiftsregistrering i BPM – Du kan spara en uppgiftsregistrering på en rad i en hierarki i ett BPM-bibliotek i LCS. När du sparar en uppgiftsregistrering i BPM, skapas och visas ett flödesschema tillsammans med stegen för inspelningen. Obs! Om du vill visa en uppgiftsinspelning i hjälpfönstret för Finance and Operations och spela upp den som en uppgiftsguide, måste du spara inspelningen i ett BPM-bibliotek.
 • Spara uppgiftsregistrering som Word-dokument – Genom att spara en uppgiftsregistrering som ett Microsoft Word-dokument kan du enkelt producera utskrivbara utbildningsguider för din organisation.

För mer information om uppgiftsinspelaren, se Uppgiftsinspelaren i Finance and Operations.

Skapa anpassade uppgiftsregistreringar

Du kan skapa egna uppgiftsregistreringar eller så hämta och anpassa uppgiftsregistreringen som Microsoft tillhandahåller. Därför kan du skapa anpassad hjälp för din organisation som återspeglar din specifika implementering av Finance and Operations. Om du vill visa en uppgiftsinspelning i hjälpfönstret för Finance and Operations och spela upp den som en uppgiftsguide, måste du spara inspelningen i ett BPM-bibliotek i LCS. Om du är partner och befordrar ett bibliotek till ett företagsbibliotek och inkluderar det i en lösning, blir det tillgängligt även för dina kunder. Fullständiga instruktioner finns i Använda uppgiftsregistreringar för att skapa dokumentation eller utbildning.

Produkthjälp

För att nå hjälpavsnittet i Dynamics 365 for Finance and Operations klickar du antingen på ikonen Hjälp (?) och väljer sedan Hjälp, eller också trycker du på Ctrl+Shift+?. I båda fall öppnas fönstret Hjälp. I fönstret Hjälp kan du öppna artiklar eller uppgiftsguider.

Hjälpfönster

Öppna hjälpavsnitt via hjälpfönstret

Via hjälpfönstret kan du få åtkomst till artiklar som gäller för Finance and Operations-klienten. När du först öppnar hjälpfönstret och klickar på fliken Wiki ser du de artiklar som gäller för den sida du för närvarande använder i Finance and Operations. Om inga artiklar hittas kan du ange nyckelord för att begränsa sökningen. När du klickar på en artikel i fönstret Hjälp öppnas en ny flik i webbläsaren som visar artikeln.

Viktigt

Det här avsnittet gäller inte Dynamics 365 for Talent. Hjälpsystemet för Talent ansluts automatiskt till uppgiftsguider för produkten. Du skapa heller inte skapa anpassade uppgiftsguider för Talent.

Öppna uppgiftsguider via hjälpfönstret

Innan du kan få åtkomst till uppgiftsguiderna via hjälpfönstret måste en systemadministratör öppna sidan Systemparametrar i Finance and Operations och konfigurera vissa inställningar.

Anteckning

 • Du måste vara inloggad på ett konto med samma innehavare som den där Finance and Operations används, om du vill konfigurera hjälpavsnittet.
 • Det går inte att ansluta till ett LCS-bibliotek från en instans av Finance and Operations som körs på en lokal virtuell hårddisk (VHD).

Formulär för systemparametrar med hjälpinställningar

Gå till sidan Systemparametrar och följ dessa steg:

 1. Viktigt: Första gången du öppnar fliken Hjälp måste du ansluta till Lifecycle Services. Se till att klicka på länken i mitten av formuläret, vänta på anslutningen, stäng dialogrutan och klicka sedan på OK för att komma till parameterformuläret. Anslut till LCS

 2. Välj Lifecycle Services-projektet att ansluta till.

 3. Välj BPM-bibliotek (inom det valda projektet) att hämta uppgiftsinspelningar från.

  • För Microsoft innehåll för Finance and Operations väljer du QPC Unified Library (februari 2017) för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
  • För Retail släpper vi ett bibliotek i juli.
  • Du behöver inte välja ett bibliotek för Talent — anslutningen till rätt bibliotek sker automatiskt.
 4. Välj BPM-bibliotekens visningsordning. Detta bestämmer i vilken ordning som uppgiftsregistreringar från biblioteken visas i fönstret Hjälp.

När en systemadministratör har slutfört dessa steg kan du öppna fönstret Hjälp och klicka på fliken Uppgiftsguider Du ser nu de uppgiftsguider som gäller för sidan du för närvarande befinner dig på i Finance and Operations. Om inga uppgiftsguider hittas kan du ange nyckelord för att begränsa sökningen. Efter att du har klickat på en uppgiftsguide i Hjälp-fönstret visas steg-för-steg-instruktioner och du kan spela upp uppgiftsguiden.

Läsvy för uppgiftsguide

Var finns de översatta uppgiftsguiderna?

Översatta uppgiftsguider publiceras i bibliotek med "Alla språk" i rubriken. Om du vill se hjälpen för den lokaliserade uppgiftsguiden i Finance and Operations, se då till att du är ansluten till ett lämpligt bibliotek. Språket i uppgiftsguiden styrs av varje användare via Språkinställningar under Alternativ > Inställningar.

 • Om en uppgiftsguide har översatts visas all text i guiden på det valda språket när du öppnar den.
 • Om en uppgiftsguide ännu inte har översatts, visas enbart en del text i guiden (text för kontroller) på det valda språket när du öppnar den.

Ytterligare resurser

I följande register visas våra webbplatser. Våra innehållswebbplatser är ordnade för att stödja kundlivscykeln. Varje fas stöds av en annan uppsättning webbplatser. Webbplatser som har en asterisk (*) bredvid namnet kräver att du loggar in med ett konto som är kopplat till ett tjänsteavtal.

Plats beskrivning
Docs.microsoft.com Värdar eller länkar till all produktdokumentation för Dynamics 365.
Lifecycle Services* Tillhandahåller en molnbaserad samarbetsyta som kunder och partners kan använda för att hantera Dynamics 365 for Finance and Operations-projekt, från förförsäljning till implementering och åtgärder. Den här webbplatsen är användbar för alla implementeringsfaser.
CustomerSource* Är värd för omfattande utbildningsresurser och är den primära supportwebbplatsen för Dynamics 365 for Finance and Operations. Inloggning kan krävas för åtkomst till specifika resurser på webbplatsen.
Supportblogg Ger tips som har publicerats av Dynamics 365 for Finance and Operations-supportteamet.
MSDN Värd för innehåll från tidigare publiceringar skrivna för utvecklare.
TechNet Värd för tidigare publiceringar skrivna för IT-ansvariga och programanvändare.
Dynamics Community Värd för bloggar, forum och videor.
Microsoft.com/dynamics365/ Information om utvärdering och försäljning.

Ytterligare resurser

Hjälpsystem för Finance and Operations (hämtningsbart faktablad)

Uppgiftsinspelare

Skapa dokumentation eller utbildning med uppgiftsregistreringar

Nya eller uppdaterade uppgiftsguider (november 2016) Nya eller uppdaterade uppgiftsguider (augusti 2016) Nya eller uppdaterade uppgiftsguider (maj 2016) Nya uppgiftsguider (februari 2016)