Utveckla ett förmånsprogram för medarbetare

Den här uppgiften visar hur du skapar förmånselement som ska användas när du skapar en ny förmån. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här uppgiften är USMF. Denna uppgift är avsedd för kompensations- och förmånsansvariga.

Skapa förmånselement

 1. Denna uppgift börjar från förmånslistsidan. Starta uppgiften genom att öppna sidan eller att söka efter förmånslistsidan.
 2. Klicka på Ny.
 3. Ange namnet typen av förmån som du skapar i fältet Typ.
 4. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 5. Markera ett alternativ i fältet Samtidig anmälan.
  • Välj En anmälan per typ om du vill begränsa medarbetarnas möjlighet att anmäla sig till flera sjukförsäkringsplaner.
 6. Välj ett alternativ i fältet Lönekategori.
 7. Klicka på fliken Planer.
 8. Klicka på Ny.
 9. Ange ett värde i fältet Plan.
 10. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 11. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Typ.
 12. Hitta och markera önskad post i listan.
 13. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 14. Välj ett alternativ i fältet Effekt på lön.
 15. Klicka på fliken Alternativ.
 16. Klicka på Ny.
 17. Ange ett värde i fältet Alternativ.
 18. Ange ett värde i fältet Beskrivning.

Skapa en förmån

 1. Stäng sidan.
 2. Gå till Personal > Förmåner > Förmåner.
 3. Klicka på Nytt om du vill öppna dialogrutan.
 4. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Plan.
 5. Hitta och markera önskad post i listan.
 6. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 7. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Alternativ.
 8. Hitta och markera önskad post i listan.
 9. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 10. Ange datum och tid i fältet Giltighet.
 11. Klicka på Skapa förmån.
 12. Växla utökningen av avsnittet Löneuppgifter.
 13. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Frekvens.
 14. Hitta och markera önskad post i listan.
 15. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 16. Markera ett alternativ i fältet Bas.
 17. Ange ett tal i fältet Belopp eller tariff.