Startsida för Leverantörsreskontra

Det här ämnet ger en översikt över leverantörsreskontra.

Det går att registrera leverantörsfakturor manuellt eller ta emot dem elektroniskt genom en datatabell. När fakturorna har angetts eller tagits emot går det att granska och godkänna dem med en fakturagodkännandejournal eller sidan Leverantörsfaktura. Det går att använda fakturamatchning, leverantörsfakturapolicyer och arbetsflöden för att automatisera granskningen, så att fakturor som uppfyller vissa villkor godkänns automatiskt och de återstående fakturorna flaggas för granskning av en auktoriserad användare.

Affärsprocesser

Affärsprocess

Ställa in leverantörsreskontra

Ställa in leverantörsgrupper, leverantörer, bokföringsprofiler, olika betalningsalternativ och parametrar angående leverantörer, avgifter, leveranser och destinationer, skuldsedlar och andra typer av leverantörsreskontrainformation.

Konfigurera leverantörsreskontra

Redovisningsfördelningar och poster i reskontrajournal för leverantörsfakturor

Omräkning i utländsk valuta för Leverantörsreskontra och Kundreskontra

Konfigurera leverantörsfakturor

Använd Leverantörsreskontra för att spåra fakturor och utgående utgifter till leverantörer.

Fakturamatchning för leverantörsreskontra

Bokföringsprofiler för leverantörer

Konfigurera validering av fakturamatchning för leverantörsreskontra

Trevägsmatchningspolicyer

Fakturamatchning och koncerninterna inköpsorder

Åtgärda avvikelser under matchning av fakturasummor

Standardmotkonton för leverantörsfakturajournaler och fakturagodkännandejournaler

Mobila fakturagodkännanden

Arbetsyta för leverantörssamarbetesfakturering

Automation av leverantörsfaktura

Konfigurera leverantörsbetalningar

Tilldela en systemdefinierad betalningstyp, till exempel check, elektronisk betalning eller skuldsedel, till en användardefinierad betalningsmetod. Betalningstyper är valfria, men de är användbara när du validerar elektroniska betalningar och snabbt vill kunna fastställa vilken betalningstyp som en betalning använder.

Arbetsyta för leverantörsbetalningar

Definiera leverantörsbetalningsavgifter

Definiera villkor för leverantörsbetalning

Betalningskontrollöversikt

Ställa in och generera betalningskontrollfiler

Skapa leverantörsbetalningar med ett betalningsförslag

Leverantörsbetalningar för ett delbelopp

Ta en rabatt som är högre än den beräknade rabatten för en leverantörsbetalning

Ta en kassarabatt utanför kassarabattperioden

Elektronisk rapportering för leverantörscheckar

Återför en leverantörsbetalning

Översikt över förskottsfakturor och förskottsbetalningar

Centraliserade leverantörsreskontrabetalningar

Kvittningar

I följande avsnitt finns information om kvittningar. Kvittning är en process där betalningar kvittas mot fakturor.

Konfigurera kvittning

Kvitta en leverantörsdelbetalning före rabattdatumet

Kvitta en leverantörsdelbetalning som har rabatter på leverantörskreditfakturor

Kvitta en leverantörsdelbetalning som har flera rabattperioder

Kvitta en leverantörsdelbetalning eller slutlig betalning före rabatt

En verifikation med flera kund- eller leverantörsposter

Ytterligare resurser

Vad är nytt och under utveckling

Öppna översikten till Microsoft Dynamics 365 för att visa vilka nya funktioner som har lanserats och nya funktioner under utveckling.

Bloggar

Det finns åsikter, nyheter och annan information om leverantörsreskontra och andra lösningar i bloggen Microsoft Dynamics 365.

Det finns många inlägg om leverantörsreskontra i Microsoft Dynamics AX produktteamblogg. En del av inläggen skrevs för den föregående versionen av leverantörsreskontra, men samma begrepp gäller fortfarande och procedurerna är likartade i den aktuella versionen.

I bloggen Microsoft Dynamics Operations Partner Community får Microsoft Dynamics Partners en resurs där de kan få mer information om vad som är nytt och trendar i MBS Operations.

Uppgiftsguider

Mer hjälp är tillgänglig som uppgiftsguider i Finance and Operations. Klicka på knappen Hjälp på valfri sida för att få åtkomst till uppgiftsguiderna.

Videoklipp

Ta en titt på instruktionsfilmerna som finns på YouTube-kanalen för Microsoft Dynamics 365.