Kvitta en kunddelbetalning och hela slutbetalningen före rabattdatumet

Den här artikeln tillhandahåller scenarier som visar hur du registrerar delbetalningar för en kund och tar kassarabatter inom kassarabattperioden.

Fabrikam säljer varor till kunden 4028. Fabrikam erbjuder en kassarabatt på 1 procent om fakturan betalas inom 14 dagar. Fakturor måste betalas inom 30 dagar. Fabrikam erbjuder även kassarabatter på delbetalningar. Kvittningsparametrar finns på sidan Parametrar för kundreskontra.

Kundfaktura

Den 25 juni registrerar och bokför Arnie en faktura på 1 000,00 för kund 4028. Arnie kan visa den här transaktionen på sidanKundtransaktioner.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
FTI-10010 Faktura 2015/06/25 10010 1 000,00 1 000,00 USD

Från sidan Kund eller Kundtransaktioner kan Arnie öppna sidan Kvitta transaktioner för att visa datum och belopp av kassarabatter som är tillgängliga för fakturan. Förfallodatumet är 25 juli och en kassarabatt på 10,00 är tillgänglig om fakturan betalas den 9 juli.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD 990,00

Informationen visas längst ned på sidan Kvitta transaktioner för den markerade fakturan.

Kassarabattdatum 2015/07/09
Kassarabattbelopp 10,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 10,00

Arnie klickar på fliken Kassarabatt för att visa rabattbelopp.

Kassarabattdatum Kassarabattbelopp Belopp i transaktionsvalutan
2015/07/09 10,00 990,00
2015/07/25 0,00 1 000,00

Delbetalning genom att använda sidan Ange kundbetalningar

Kund 4028 skickar en betalning på 500,00 den 1 juli. För att ange den här betalningen klickar inte Arnie på Rader. I stället registrerar han betalningen genom att skapa en ny betalningsjournal och öppnar sedan sidan Ange kundbetalningar. Han anger betalningsinformationen och markerar fakturan som han har angett. När Arnie anger 500,00 som belopp anger han även 500,00 i fältet Belopp att betala i rutnätet. Eftersom Fabrikam tillåter en kassarabatt på delbetalningar ser han att en delkassarabatt på 5,05 också ska utnyttjas. Beräkningen av den här rabatten är 500,00 ÷ 0,99 × 0,01 = 5,05. (I den här beräkningen delas 500,00 med 0,99 eftersom det är 1 procents rabatt. Därför betalar kunden 99 procent av fakturan. Resultatet multipliceras sedan med rabattprocenten som är 1 procent, eller 0,01. Om kunden utnyttjar hela rabatten på 10,00 kommer beloppet som ska kvittas att vara 990,00.) Rabattinformation visas i rutnätet längst ned på sidan Ange kundbetalningar.

Kassarabattbelopp att utnyttja Utnyttjad kassarabatt Belopp att betala
5,05 0,00 500.00

Delbetalning genom att använda journalraderna

Istället för att öppna sidan Ange kundbetalningar i betalningsjournalen, kan Arnie klicka på Rader för att ange en betalning. Betalningsjournalen visas där Arnie registrerar en rad för kund 4028. Arnie öppnar sedan sidan Kvitta transaktioner så att han kan välja den faktura som ska kvittas. Arnie markerar fakturan och ändrar värdet i fältet Belopp att kvitta till 500,00. Han ser igen att värdet i fältet Kassarabattbelopp är 10,00 för hela fakturan, och värdet i Kassarabattbelopp att utnyttja är 5,05. Därför kvittar Arnie 505,05 av den här fakturan.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD 500.00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/09
Kassarabattbelopp 10,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 5,05

Om kunden vill kvitta exakt halva fakturan, skickar in kunden en betalning på 495,00. I detta fall anger Arnie 495,00 i fältet Belopp till att kvitta. Kassarabatten på 5,00 ska också utnyttjas så att det totala kvittade beloppet blir 500,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD 495,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/09
Kassarabattbelopp 10,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 5,00

Arnie stänger sidan Kvitta transaktioner. En betalningsrad för 495,00 skapas i journalen och sedan bokför Arnie journalen. Han kan granska kundtransaktioner på sidan Kundtransaktioner. På den här sidan ser Arnie att fakturan har saldot 500,00. Han ser också en betalning på 495,00 och en rabatt på 5,00.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
FTI-10010 Faktura 2015/06/25 10010 1 000,00 500.00 USD
ARP-10010 Betalning 2015/07/01 495,00 0,00 USD
RAB-10010 Kassarabatt 2015/07/01 5,00 0,00 USD

Betalning för återstående belopp

Kund 4028 betalar det resterande beloppet på 495,00 den 8 juli vilket infaller under kassarabattperioden. Arnie skapar betalningsjournalen den 8 juli och markerar transaktionen för kvittning. Han ser att beloppet som måste kvittas är 495,00. Värdet i fältet Beräknad kassarabatt är 5,00, eftersom rabatten på 5,00 utnyttjades tidigare.

Markerad summa 495,00
Uppskattad kassarabatt 5,00

Information om den valda transaktionen visas i rutnätet på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD 495,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/09
Kassarabattbelopp 10,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 5,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 5,00

Arnie bokför journalen och granskar kundtransaktioner på sidan Kundtransaktioner. Saldot för fakturan är nu 0,00 och Arnie ser de två betalningarna och de två kassarabatterna.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
FTI-10010 Faktura 2015/06/25 10010 1 000,00 0,00 USD
ARP-10010 Betalning 2015/07/01 495,00 0,00 USD
RAB-10010 Kassarabatt 2015/07/01 5,00 0,00 USD
ARP-10011 Betalning 2015/07/08 495,00 0,00 USD
RAB-10011 Kassarabatt 2015/07/08 5,00 0,00 USD