Kvitta en delleverantörsbetalning som har rabatter på leverantörkreditfakturor.

Det här avsnittet innehåller genomgång av ett scenario där en kreditnota kvittas mot en faktura.

Fabrikams leverantörer ger kassarabatter på kreditnotor. Leverantör 3050 ger Fabrikam en kassarabatt på en procent, om en faktura betalas inom 14 dagar.

Faktura och kreditnota

Den 29 juni skapar April en faktura för 1 000,00 för leverantör 3050. Den 2 juli skapar hon en kreditfaktura för 200,00. Från sidan Leverantörer öppnar Anna sidan Kvitta transaktioner. Hon kan använda sidan Kvitta transaktioner när hon markera både kreditnotan och fakturan för kvittning. En rabatt på 2,00 beräknas på kreditnotan. Därför reduceras det totala värdet på kreditnotan till 198,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal Fakt 10070 3050 29/6/2015 29/7/2015 10070 -1 000,00 USD -990,00
Vald och markerad Normal CR-10070 3050 2/7/2015 29/7/2015 200,00 USD 198,00

Information om rabatten för kreditnotan visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 13/7/2015
Kassarabattbelopp 2,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 2,00

Anna klickar på Bokför. Sedan granskar hon den slutförda kvittningen. Anna ser att 198,00 på kreditnotan användes och att en rabatt på 2,00 togs ut. Därför är summan 200,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Vald och markerad Normal Fakt 10070 3050 29/6/2015 29/7/2015 10070 -1 000,00 USD -200,00
Markerad Normal CR-10070 3050 2/7/2015 29/7/2015 CR-10070 200,00 USD 198,00

Anna kan granska leverantörstransaktionerna på sidan Leverantörstransaktioner genom att markera en leverantör på sidan Alla leverantörer och sedan klicka på Transaktioner i åtgärdsfönstret. På den här sidan ser Anna att fakturan har saldot -800,00. Hon ser också en kreditfaktura för 198,00 och en rabatt på 2,00.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt 10070 Faktura 29/6/2015 10070 1 000,00 -800,00 USD
Fakt 10071 2/7/2015 CR10071 200,00 0,00 USD
RAB-10071 Kassarabatt 2/7/2015 2,00 0,00 USD
RAB-10071 Kassarabatt 2/7/2015 2,00 0,00 USD