Kvitta en leverantörsbetalning och hela slutbetalningen före rabattdatumet

Det här avsnittet innehåller en genomgång av ett scenario där flera delbetalningar görs för en leverantörsfaktura i vilken en kassarabatt har utnyttjats.

Fabrikam köper varor från leverantör 3064. Leverantören ger Fabrikam en kassarabatt på 1 procent fakturan betalas inom 14 dagar. Fakturor måste betalas inom 30 dagar. Leverantören ger också Fabrikam kassarabatter på delbetalningar. Kvittningsparametrar finns på sidan Parametrar för leverantörsreskontra. Den 25 juni registrerar April en faktura på 1 000,00 för leverantör 3064.

Leverantörsfaktura den 25 juni

Den 25 juni registrerar och bokför April en faktura på 1 000,00 för leverantör 3064. April kan visa den här transaktionen på sidan Leverantörstransaktioner.

Verifikation Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10010 2015/06/25 10010 1 000,00 -1 000,00 USD

Från sidan Leverantörer öppnar Anna sidan Kvitta transaktioner. Hon kan använda sidan Kvitta transaktioner för att visa datum och belopp för kassarabatter. Förfallodatumet är 25 juli och en kassarabatt på -10,00 är tillgänglig om fakturan betalas den 9 juli.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Normal Fakt- 10010 3064 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD 990,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 7/09/2015
Kassarabattbelopp -10.00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -10.00

April klickar på fliken Kassarabatt för att visa rabattbelopp.

Kassarabattdatum Kassarabattbelopp Belopp i transaktionsvalutan
2015/07/09 10,00 990,00
2015/07/25 0,00 1 000,00

Delbetalning den 1 juli genom att använda sidan Kvitta transaktioner

April kan skapa en betalningsjournal för den här betalningen, genom att öppna sidan Betalningsjournal i Leverantörsreskontra. Hon skapar en ny journal och anger en rad för leverantören 3064. Hon öppnar sedan sidan Kvitta transaktioner så att hon kan välja den faktura som ska kvittas. April markerar fakturan och ändrar värdet i fältet Belopp att kvitta till -500,00. Hon ser igen att värdet i fältet Kassarabattbelopp är -10,00 för hela fakturan, och värdet i Kassarabattbelopp att utnyttja är -5,05. Därför kvittar April -505,05 av den här fakturan.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD -500,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 7/09/2015
Kassarabattbelopp -10.00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -5,05

April vill infoga exakt halva fakturan. Därför ändrar hon fakturan och ändrar värdet i fältet Belopp att kvitta till -495,00. Det totala beloppet som ska kvittas är nu 500,00. Det här beloppet inkluderar en kassarabatt på -5,00.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD -495,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 7/09/2015
Kassarabattbelopp -10.00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -5,00

April stänger sidan Kvitta transaktioner. En betalningsrad för 495,00 skapas i journalen och sedan bokför April journalen. April kan granska leverantörstransaktionerna på sidan Leverantörstransaktioner. Hon ser att fakturan har saldot -500,00. Hon ser också en betalning på 495,00 och en kassarabatt på 5,00.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10010 Faktura 2015/06/25 10010 1 000,00 -500,00 USD
APP-10010 Betalning 2015/07/01 495,00 0,00 USD
RAB-10010 Kassarabatt 2015/07/01 5,00 0,00 USD

Resterande belopp betalas den 8 juli

April betalar resten av fakturan för leverantör 3064 den 8 juli, vilket är efter kassarabattperioden. April skapar betalningsjournalen den 8 juli och markerar transaktionen för kvittning. Hon ser att beloppet som måste kvittas är 495,00. Värdet i fältet Beräknad kassarabatt är -5,00, eftersom rabatten på 5,00 utnyttjades tidigare.

Markerad summa 495,00
Uppskattad kassarabatt -5,00

Information om den valda transaktionen visas i rutnätet på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10010 4028 2015/06/25 2015/07/25 10010 1 000,00 USD 495,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta öppna transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/09
Kassarabattbelopp 10,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 5,00
Kassarabattbelopp att utnyttja 5,00

April bokför betalningsjournalen och granskar leverantörstransaktioner på sidan Leverantörstransaktioner. Saldot för fakturan är nu 0,00 och April ser de två betalningarna och de två kassarabatterna.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
Fakt- 10010 Faktura 2015/06/25 10010 1 000,00 0,00 USD
APP-10010 Betalning 2015/07/01 495.00 0,00 USD
RAB-10010 Kassarabatt 2015/07/01 5,00 0,00 USD
APP-10011 Betalning 2015/07/08 495,00 0,00 USD
RAB-10011 Kassarabatt 2015/07/08 5,00 0,00 USD