Startsida för Kundreskontra

Använd Kundreskontra när du vill spåra kundfakturor och inkommande betalningar.

Det går att skapa kundfakturor baserade på försäljningsorder eller följesedlar. Det går även att ange fritextfakturor som inte är relaterade till försäljningsorder. Det går att ta emot betalningar med flera olika betalningstyper. Dessa inkluderar växlar, kontanter, checkar, kreditkort och elektroniska betalningar. Om organisationen består av flera juridiska personer går det att använda centraliserade betalningar för att registrera betalningar för en juridisk person å andra juridiska personers vägnar.

Affärsprocesser

Affärsprocess

Ställa in kundreskontra

Använd Kundreskontra när du vill spåra kundfakturor och inkommande betalningar från kunder. Du kan ställa in kundgrupper, kunder, bokföringsprofiler, räntefakturor, kravbrev, provisioner och parametrar angående kunder, avgifter, leveranser och destinationer, växlar och andra typer av kundreskontrainformation.

Redovisningsfördelningar och reskontrajournalposter för fritextfakturor

Kundbokföringsprofiler

Inställning, auktorisering och registrering av kreditkort

Skapa en kundfaktura

Ställa in och bearbeta återkommande fakturor

Korrigera en fritextfaktura

Ställa in växlar

Ställa in räntesatser för en räntekod

Avstå, återinföra eller återföra ränteavgifter

Översikt över SEPA-autogiro

Ställa in SEPA Autogiromedgivande

Stänga kundreskontra

Ställa in kredit och inkasso

Inkassoinformation för kundreskontra hanteras i en central vy, sidan Inkasso. Kredit- och inkassoansvariga kan använda denna centrala vy för att hantera inkasseringar. Inkassohandläggare kan börja inkassoprocessen från kundlistor som genereras med hjälp av fördefinierade inkassokriterier eller från sidan Kunder.

Kredit och inkasso i Kundreskontra

Konfigurera Kundreskontra och kredit och inkasso

Ställa in kredit och inkasso

Ställa in betalningar och kvittningar

Acceptera andra typer av betalningar från kunder, till exempel växlar, kontanter, checkar, kreditkort och elektroniska betalningar.

Använda en kundbetalning för att kvitta flera fakturor som omfattar flera rabattperioder

Centraliserade kundreskontrabetalningar

Kvitta en kunddelbetalning med hela slutbetalningen före rabattdatumet

Kvitta en kunddelbetalning före rabattdatumet med en slutbetalning efter rabattdatumet

Kvitta en kunddelbetalning som har rabatter på kreditfakturor

Kvitta en kunddelbetalning som har flera rabattperioder

Återbetala kunder

Kundbetalningar för ett delbelopp

Ytterligare resurser

Vad är nytt och under utveckling

Öppna översikten till Microsoft Dynamics 365 för att visa vilka nya funktioner som har lanserats och nya funktioner under utveckling.

Bloggar

Det finns åsikter, nyheter och annan information om kundreskontra och andra lösningar i bloggen Microsoft Dynamics 365.

Det finns många inlägg om kundreskontra i Microsoft Dynamics AX produktteamblogg. Vissa av dessa inlägg har skrivits för en tidigare version av kundreskontra men samma begrepp gäller fortfarande. och procedurerna är ungefär desamma i den här versionen.

I bloggen Microsoft Dynamics Operations Partner Community får Microsoft Dynamics Partners en resurs där de kan få mer information om vad som är nytt och trendar i MBS Operations.

Uppgiftsguider

Mer hjälp är tillgänglig som uppgiftsguider i Finance and Operations. Klicka på knappen Hjälp på valfri sida för att få åtkomst till uppgiftsguiderna.

Videoklipp

Ta en titt på instruktionsfilmerna som finns på YouTube-kanalen för Microsoft Dynamics 365.