Startsida för Kundreskontra

Använd Kundreskontra när du vill spåra kundfakturor och inkommande betalningar.

Det går att skapa kundfakturor baserade på försäljningsorder eller följesedlar. Det går även att ange fritextfakturor som inte är relaterade till försäljningsorder. Det går att ta emot betalningar med flera olika betalningstyper. Dessa inkluderar växlar, kontanter, checkar, kreditkort och elektroniska betalningar. Om organisationen består av flera juridiska personer går det att använda centraliserade betalningar för att registrera betalningar för en juridisk person å andra juridiska personers vägnar.

Affärsprocesser

Affärsprocess

Ställa in kundreskontra

Använd Kundreskontra när du vill spåra kundfakturor och inkommande betalningar från kunder. Du kan ställa in kundgrupper, kunder, bokföringsprofiler, räntefakturor, kravbrev, provisioner och parametrar angående kunder, avgifter, leveranser och destinationer, växlar och andra typer av kundreskontrainformation.

Ställa in kredit och inkasso

Inkassoinformation för kundreskontra hanteras i en central vy, sidan Inkasso. Kredit- och inkassoansvariga kan använda denna centrala vy för att hantera inkasseringar. Inkassohandläggare kan börja inkassoprocessen från kundlistor som genereras med hjälp av fördefinierade inkassokriterier eller från sidan Kunder.

Kredit och inkasso i Kundreskontra

Konfigurera Kundreskontra och kredit och inkasso

Ställa in kredit och inkasso

Ställa in betalningar och kvittningar

Acceptera andra typer av betalningar från kunder, till exempel växlar, kontanter, checkar, kreditkort och elektroniska betalningar.

Ytterligare resurser

Vad är nytt och under utveckling

Öppna översikten till Microsoft Dynamics 365 för att visa vilka nya funktioner som har lanserats och nya funktioner under utveckling.

Bloggar

Det finns åsikter, nyheter och annan information om kundreskontra och andra lösningar i bloggen Microsoft Dynamics 365.

Det finns många inlägg om kundreskontra i Microsoft Dynamics AX produktteamblogg. Vissa av dessa inlägg har skrivits för en tidigare version av kundreskontra men samma begrepp gäller fortfarande. och procedurerna är ungefär desamma i den här versionen.

I bloggen Microsoft Dynamics Operations Partner Community får Microsoft Dynamics Partners en resurs där de kan få mer information om vad som är nytt och trendar i MBS Operations.

Uppgiftsguider

Mer hjälp är tillgänglig som uppgiftsguider i Finance and Operations. Klicka på knappen Hjälp på valfri sida för att få åtkomst till uppgiftsguiderna.

Videoklipp

Ta en titt på instruktionsfilmerna som finns på kanalen Microsoft Dynamics 365 YouTube.