Återbetala kunder

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av hur du skapar återbetalningstransaktioner för en kundgrupp. Om en kund har ett kreditsaldo, kan du återbetala kunden för beloppet för saldot.

Följande tabell visar förutsättningarna som krävs och måste finnas på plats innan du startar

Förutsättning Beskrivning
Ange det minsta återbetalningsbeloppet för den juridiska personen. Ange minimibeloppet som går att återbetala för kundöverbetalningar på sidan Parametrar för kundreskontra i området Allmänt i fältet Minimiåterbetalning.
Du kan även: Lägg till ett leverantörskonto i varje kund som kan återbetalas. Välj leverantörskontot för kunden på sidan Kunder på snabbfliken Diverse detaljer i fältet Leverantörskonto.

När du skapar återbetalningstransaktioner, skapas en leverantörsfaktura för beloppet i kreditsaldot. Återbetalningsprocessen tar bort kreditsaldot för kundkontot och skapar ett förfallet saldo för det leverantörskonto som motsvarar kundens.

  1. Kör processen Återbetalning i kundreskontra.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill återbetala vissa kundkonton klickar du på Välj och anger kundkontona i frågan.
    • Om du vill återbetala alla kundkonton klickar du på OK.

    Kreditbeloppen överförs till kundernas leverantörskonton och bearbetas som normala betalningar. Om en kund inte har ett leverantörskonto skapas ett engångsleverantörskonto automatiskt för den kunden.

  3. Om du vill visa de återbetalningstransaktioner som skapades använder du sidan Återbetalning.

  4. Skapa en betalning för leverantörsfakturor som har skapats i återbetalningsprocessen i leverantörsreskontra.