Kvitta en delkundbetalning som har rabatter på kreditfakturor.

Den här artikeln går igenom ett scenario där en kassarabatt utnyttjas för en kreditfaktura när den ursprungliga fakturan också hade en kassarabatt.

Fabrikam låter kunderna få kassarabatter på delbetalningar och även på kreditfakturor (kreditnotor). En kassarabatt kan utnyttjas för en kreditfaktura, när kreditfakturan ställs ut för en faktura som kunden har en kassarabatt på. Istället för att ange en kredit för hela beloppet kan du kreditera kundens saldo för ett belopp exklusive kassarabattprocenten som kunden har. Kvittningsparametrar finns på sidan Parametrar för kundreskontra.

Faktura och kreditfaktura

Kund 4035 har en faktura på 1 000,00 och en kreditfaktura på 100,00. Alla dokument har 1 procents rabatt om de betalas inom 14 dagar. Arnie kan visa den här informationen på sidan Kundtransaktioner.

Verifikation transaktionstyp Datum Faktura Debetbelopp i transaktionsvaluta Kreditbelopp i transaktionsvaluta Saldo Valuta
FTI-10050 Faktura 2015/06/28 10050 1 000,00 1 000,00 USD
CCRN-10050 Kreditfaktura 2015/06/28 CR-10050 100,00 -100,00 USD

Kvitta en kreditfaktura med en faktura

Från sidan Kundtransaktioner öppnar Arnie sidan Kvitta transaktioner. Han kan använda sidan Kvitta transaktioner för att kvitta både kreditnotan och fakturan. Som en del av kvittningsprocessen visar han kassarabattdatum och belopp. Han väljer de två dokumenten och klickar på Bokför för att kvitta transaktionerna. Det finns en rabatt på -1,00 på kreditfakturan eftersom Fabrikam tillåter rabatter på kreditfakturor.

Markera Använd kassarabatt Verifikation Konto Datum Förfallodatum Faktura Belopp i transaktionsvalutan Valuta Belopp att kvitta
Markerad Normal FTI-10050 4035 2015/06/28 2015/07/28 10050 1 000,00 USD 990,00
Markerad Normal CCRN-10050 4035 2015/06/28 2015/07/28 CR-10050 -100,00 USD -99,00

Information om rabatten visas längst ned på sidan Kvitta transaktioner.

Kassarabattdatum 2015/07/12
Kassarabattbelopp -1,00
Använd kassarabatt Normal
Utnyttjad kassarabatt 0,00
Kassarabattbelopp att utnyttja -1,00

Kvittningen blir 100,00 och ska inkludera en betalning på 99,00 och en rabatt på 1,00.