Hantera kassarabatter för överbetalningar

Det här avsnittet tillhandahåller scenarier om hur en betalning hanteras när kunden får en kassarabatt, men även betalar för mycket.

En faktura betraktas som överbetald när betalningsbeloppet överstiger fakturabeloppet minus kassarabatten. Om du vill ange hur en användbar kassarabattsskillnad ska hanteras när en faktura är överbetalad, använd fälten Administration av kassarabatt och Maximal över - och underbetalning på sidan Parametrar för kundreskontra. I följande exempel har kunden överbetalt fakturan med 0,50.

Fakturatotal Tillgänglig kassarabatt Belopp som ska betalas inklusive kassarabatt Belopp som kunden faktiskt betalar
105,00 10,50 94,50 95,00

Administration av kassarabatt = Specifikt

När Specifikt har valts i fältet Administration av kassarabatt på sidan Konton för automatiska transaktioner, hämtas den fullständiga kassarabatten. Överbetalningbeloppet bokförs antingen till ett redovisningskonto för kassarabattskillnad eller återstår som ett saldo på kundens konto. Beteendet beror på om överbetalningsbeloppet är mellan 0,00 och det belopp som angetts i fältetMaximal över- och underbetalning, eller om överbetalningsbeloppet är större än beloppet Maximal över- och underbetalning .

Scenario 1

I detta scenario ligger överbetalningsbeloppet mellan 0,00 och den maximala över- eller underbetalningen. En faktura anges för 105,00 och en kassarabatt är tillgänglig om fakturan betalas inom sju dagar.

Fakturatotal Tillgänglig kassarabatt Belopp som ska betalas inklusive kassarabatt
105,00 10,50 94,50

Kunden skickar in en betalning på för 95,00 inom kassarabattperioden. Betalningen kvittas mot fakturan för 105,00. Efter att fakturan och betalningen har kvittats skapas följande transaktioner i för kunden i Kundreskontra.

Transaktion Belopp Saldo
Faktura 105,00 0,00
Betalning -95.00 0,00
Kassarabatt -10.50 0,00

Följande redovisningsposter genereras för betalningen och kvittningen. Betalning

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
Kontanter 95,00
Kundreskontra 95,00

Kvittning

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
Kassarabatt (fältet Huvudkonto för kundrabatter på sidan Kassarabatter) 10,50
Kundreskontra 10,50
Kundkassarabatt (fältet Kundkassarabatt på sidan Konton för automatiska transaktioner) 0.50
Kundreskontra 0.50

Scenario 2

I det här scenariot överstiger överbetalningsbeloppet det maximala över- eller underbetalningsbeloppet. En faktura anges för 105,00 och en kassarabatt är tillgänglig om fakturan betalas inom sju dagar.

Fakturatotal Tillgänglig kassarabatt Belopp som ska betalas inklusive kassarabatt
105,00 10,50 94,50

Kunden skickar in en betalning på för 95,00 inom kassarabattperioden. Betalningen kvittas mot fakturan för 105,00. Efter att fakturan och betalningen har kvittats skapas följande transaktioner i för kunden i Kundreskontra.

Transaktion Belopp Saldo
Faktura 105,00 0,00
Betalning -95.00 -0.50
Kassarabatt -10.50 0,00

Överbetalningsbeloppet på 0,50 kommer att återstå som ett öppet saldot på betalningen och kan kvittas mot en annan faktura. Följande redovisningsposter genereras för betalningen och kvittningen. Betalning

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
Kontanter 95,00
Kundreskontra 95,00

Kvittning

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
Kassarabatt (fältet Huvudkonto för kundrabatter på sidanKassarabatter) 10,50
Kundreskontra 10,50

Administration av kassarabatt = Ospecifikt

När Ospecifikt har valts i fältet Administration av kassarabatt på sidan Konton för automatiska transaktioner, reduceras kassarabattsbeloppet med överbetalningsbeloppet. Det här beteendet används alltid oavsett om överbetalningsbeloppet är större än eller mindre än det belopp som angetts i fältet Maximal över- och underbetalning .

Scenario 3

I det här scenariot anges en faktura för 105,00 och en kassarabatt är tillgänglig om fakturan betalas inom sju dagar.

Fakturatotal Tillgänglig kassarabatt Belopp som ska betalas inklusive kassarabatt
105,00 10,50 94,50

Kunden skickar in en betalning på för 95,00 inom kassarabattdatumet. Betalningen kvittas mot fakturan för 105,00. Efter att fakturan och betalningen har kvittats skapas följande transaktioner i för kunden i Kundreskontra.

Transaktion Belopp Saldo
Faktura 105,00 0,00
Betalning -95.00 -0.00
Kassarabatt -10.00 0,00

Kassarabattbeloppet reduceras från 10,50 till 10,00. Betalningen och fakturan anses kvittade. Betalning

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
Kontanter 95,00
Kundreskontra 95,00

Kvittning

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
Kassarabatt (fältet Huvudkonto för kundrabatter på sidan Kassarabatter) 10,50
Kundreskontra 10,50