Skapa ett kreditlimitavtal för en remburs

Denna uppgift är en genomgång av hur du skapar ett bankkreditlimitavtal om du vill bearbeta en remburs. Du kanske vill ställa in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler före detta. I den här uppgiften används demonstrationsföretaget "USMF".

Skapa bankkreditlimitavtalet

 1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Kreditlimitavtal för bank.
 2. Klicka på Ny.
 3. Ange avtalsnumret enligt avtalet med banken i fältet Avtalsnummer.
 4. Ange bankkontonumret i den utfärdande banken i fältet Bankkonto.
 5. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 6. Ange datum och tid i fältet Startdatum.
 7. I fältet Slutdatum anger du datum och tid.
 8. Utöka eller komprimera avsnittet Allmänt.
 9. Klicka på Lägg till rad.
 10. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i Kreditlimittyp.
 11. Hitta och markera önskad post i listan.
 12. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 13. I fältet Gräns, ange kreditlimitbeloppet som har förhandlats med banken.
 14. Klicka på Spara.
 15. Klicka på Utöka om du vill öppna dialogrutan.
 16. Skriv ett värde i fältet Nytt avtal.
 17. I fältet Slutdatum anger du datum och tid.
 18. Klicka på Utöka.
 19. Stäng sidan.