Registrera och bokför en efterdaterad check för en leverantör

Du kan registrera informationen om en efterdaterad check innan du utfärdar checken till en leverantör genom att använda bokföringsordern. Du kan även bokföra den efterdaterade checken och generera ekonomiska transaktioner. Slutför följande uppgift innan du registrerar och bokför en efterdaterad check från en leverantör:

ställ in efterdaterade checkar på sidan Kassa- och bankhantering.

Rollen för den här uppgiftsguiden är Kassaförvaltare. I den här uppgiften används demonstrationsföretaget USMF.

 1. Gå till Leverantörsreskontra > Betalningar > Betalningsjournal
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ”VendPay” i fältet Namn.
 4. Klicka på Rader.
 5. Ange önskade värden i fältet Konto.
 6. Markera vald rad i listan.
 7. Ange ett tal i fältet Debet.
 8. I fältet Betalningsmetod, öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen.
  • Välj betalningsmetoden för den efterdaterade checken.
 9. Hitta och markera önskad post i listan.
 10. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 11. Klicka på fliken Efterdaterade checkar.
 12. I fältet Checknummer, skriv ett värde.
  • Ange eller ändra numret på den efterdaterade checken.
 13. I fältet Namn på utfärdande bank, skriv ett värde.
  • ange bankdetaljerna för den utfärdande banken.
 14. Klicka på fliken Lista.
 15. Klicka på Bokför.
 16. Stäng sidan.
 17. Klicka på fliken Efterdaterade checkar.