Kvitta en efterdaterad check för en leverantör

Kvitta en efterdaterad check som utfärdats till en leverantör när banken har rensat checktransaktionen efter att checken har förfallit till betalning och avförts av banken.

Slutför följande procedurer innan du börjar med denna:

 1. Ställ in efterdaterade checkar

 2. Registrera och bokför en efterdaterad check för en leverantör

Rollen för den här proceduren är Kassaförvaltare. I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF.

 1. Gå till Leverantörsreskontra > Betalningar > Leverantörens efterdaterade checkar.
 2. Klicka på Kvitta.
 3. Klicka på Kvitta clearingposter.
  • Kvitta leverantörskontot för checktransaktionen.
 4. Stäng sidan.
 5. Gå till Redovisning > Journalposter > Allmänna journaler.
 6. I fältet Visa, välj Alla.
 7. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa enbart användarskapade.
 8. Markera vald rad i listan.
 9. Klicka på Rader.
 10. Klicka på Verifikation.
 11. Stäng sidan.