Skapa en redovisning för kostnadsredovisning

En huvudbok för kostnadsredovisning utgör den övergripande rapporteringsenheten. Den definieras av en kostnadselementdimension, statistisk dimension, räkenskapskalender och valuta. Den är oberoende av begreppet juridiska personer. En juridisk person och dess data kan associeras med många huvudböcker för kostnadsredovisning. I den här inspelningen används demonstrationsföretaget USP2.

  1. Gå till Kostnadsredovisning > Redovisningsinställningar > Huvudböcker för kostnadsredovisning.
  2. Klicka på Ny.
  3. Skriv ett värde i fältet Namn.
  4. Ange eller välj ett värde i fältet Dimension för kostnadselement.
  5. Ange eller välj ett värde i fältet Räkenskapskalender.
  6. Ange eller välj ett värde i fältet Redovisningsvaluta.
  7. Ange eller välj ett värde i fältet Valutakurstyp.
  8. Ange eller välj ett värde i fältet Statistikdimension.
  9. Klicka på Spara.