Skapa kostnadsobjekt

I den här proceduren visas hur du skapar kostnadsobjekt, genom att importera den ekonomiska dimensionen för Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition-kostnadsställen till kostnadsredovisning via en datakoppling. Demonstrationsdataföretaget USMF har använts för att skapa denna procedur. Denna procedur är avsedd för en kostnadsredovisningsfunktion som lades till i Dynamics 365 for Operations, version 1611.

Skapa nya kostnadsobjekt

 1. Gå till Kostnadsredovisning > Dimensioner > Kostnadsobjektdimensioner.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ett värde i fältet Namn.
 4. Ange eller välj ett värde i fältet Data connector for dimension members.
 5. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 6. Klicka på Spara.

Konfigurera datakopplingen

 1. Klicka på Configure dimension member provider.
  • Välj CostCenter för att importera CostCenter-dimensionen till kostnadsredovisningen.
 2. Välj Cost center i fältet Dimension name.
 3. Klicka på OK.

Importera kostnadsställen

 1. Klicka på Import dimension members.
 2. Klicka på OK.

Visa de importerade kostnadsställena

 1. Klicka på View dimension members.