Konfigurera arbetsflöden för utgifter

Du kan skapa ett arbetsflöde för att granska och godkänna rese- och utgiftsdokument. De dokument för vilka arbetsflöden kan definieras inkluderar utgiftsrapporter, reserekvisitioner samt begäranden om förskott.

Ett arbetsflöde representerar en affärsprocess. Det visar ett dokuments väg genom systemet och anger vem som måste genomföra en uppgift eller godkänna ett dokument. Det finns flera fördelar med att använda arbetsflödessystemet i organisationen:

  • Konsekventa processer – Du kan definiera godkännandeprocessen för specifika dokument, till exempel inköpsrekvisitioner och utgiftsrapporter. Med arbetsflödessystemet blir det enklare att se till att dokumenten bearbetas och godkänns på ett enhetligt och effektivt sätt.

  • Processerna blir synliga – Du kan spåra status, historik och prestandamått för specifika arbetsflödesinstanser. Det blir då enklare att ta reda på om du bör göra ändringar för att höja effektiviteten.

  • Centraliserad arbetslista – Användarna kan ta fram en central arbetslista där de kan granska vilka uppgifter de har tilldelats i arbetsflödet.

De typer av arbetsflöden du kan skapa

Följande tabell listar de typer av arbetsflöden som du kan skapa under Utgift.

Typ Använd den här typen för att
Utgiftsrapport Skapa arbetsflöden för godkännande av utgiftsrapporter.
Automatisk bokföring av utgiftsrapport Skapa automatiska arbetsflöden för bokföring av utgiftsrapporter.
Utgiftsradartikel Skapa arbetsflöden för godkännande av radobjekt i utgiftsrapporter.
Automatisk bokföring av utgiftsradartiklar Skapa automatiska arbetsflöden för bokföring av radobjekt i utgiftsrapporter.
Reserekvisition Skapa arbetsflöden för godkännande av reserekvisitioner.
Förskottsbegäran Skapa arbetsflöden för godkännande av begäranden om förskott.
Momsåterbetalning Skapa arbetsflöden för godkännande av återbetalande av moms