Koncerninterna utgifter

En medarbetare som anställts av en juridisk entitet i en organisation kan utföra arbete för en annan juridisk person inom samma organisation. I denna situation kan du använda funktionen för företagsinterna utgifter för att tilldela medarbetarens utgifter till den juridiska person som arbetet utförts för. Den juridiska entiteten som anställer medarbetaren kallas för "utlånande juridisk person". Den juridiska entiteten som medarbetaren genererar utgifter för kallas "lånande juridisk person".

Innan en medarbetare kan skapa och skicka in utgifter för arbete som utförs för en annan juridisk person måste du, på sidan Parametrar för utgiftshantering, välja alternativet Tillåt företagsinterna utgiftsrader i den utlånande juridiska personen.