Manuell avskrivning

Det här avsnittet innehåller en översikt över den manuella avskrivningsmetoden.

När du ställer in en avskrivningsprofil för anläggningstillgångar och väljer Manuellt i fältet Metod på sidan Avskrivningsprofiler avgörs avskrivningen av anläggningstillgångar som är tilldelade till den här avskrivningsprofilen av procenten som du anger för varje intervall under kalenderåret. Intervallen som du ställer in procenttal för bokförs enligt det värde du valt i fältet Periodfrekvens på snabbfliken Allmänt på sidan Avskrivningsprofiler. Du kan välja följande värden:

  • Årligen
  • Varje månad
  • Varje kvartal
  • Halvårsvis
  • Dagligen

När du har valt periodfrekvens klickar du på Manuella tidsplaneroch ställer in procenttal frö varje bokföringsintervall. Tillsammans definierar de manuella tidsplanerna och bokföringsintervallen avskrivningsbeloppet, enligt exemplen senare i den här artikeln. Manuell avskrivning beräknas alltid i procent av anskaffningspriset. För manuell avskrivning behöver de avskrivningsintervall du anger inte utgöra 100 procent. Manuell avskrivning är en flexibel avskrivningsmetod som ofta används för att definiera en extraordinär avskrivningsprofil på sidan Böcker, till exempel en icke-periodisk avskrivning av speciella skäl (kanske skatteskäl).

Exempel

Anskaffningspris: 11 000,00 Förväntat skrotvärde: 1 000,00 Följande tabell visar de intervall och procentsatser som du ställer in på sidan Tidsplaner för anläggningstillgångens avskrivningsprofil.

Intervallnummer Procent
1 10,00
2 50,00
3 8,00

Följande tabell visar hur avskrivningen för varje intervall beräknas.

Intervallnummer Beräkning av årligt avskrivningsbelopp Bokfört nettovärde i slutet av intervallet
1 (11 000–1 000) × 10 % = 1 000 10 000 (11 000–1 000)
2 (11 000–1 000) × 50 % = 5 000 5 000 (10 000–5 000)
3 (11 000–1 000) × 8 % = 800 4 200 (5 000–800)

Om du väljer Varje månad i fältet Periodfrekvens ställer du in 12 manuella schemaintervall. Följande tabell visar avskrivningsbeloppen för de två första intervallen.

Intervall Avskrivningsbelopp
Januari (11 000–1 000) × 10 % = 1 000
Februari (11 000–1 000) × 50 % = 5 000

Om du väljer Halvårsvis i fältet Periodfrekvens ställer du in två manuella schemaintervall. Följande tabell visar avskrivningsbeloppen för de två intervallen.

Intervall Avskrivningsbelopp
30 juni (11 000–1 000) × 10 % = 1 000
31 december (11 000–1 000) × 50 % = 5 000

Den sammanlagda procentsatsen för alla intervall behöver inte vara 100. Du kommer emellertid att erhålla ett meddelande om värdet i fältet Ackumulerad procent på sidan Avskrivningsprofilscheman för anläggningstillgångar inte är 100.