Skapa en anläggningstillgång

I den här uppgiftsguiden används demonstrationsföretaget USMF. En ny anläggningstillgång skapas med hjälp av listsidan Anläggningstillgångar.

 1. Gå till anläggningstillgångar > anläggningstillgångar > Fasta tillgångar.
 2. Klicka på Ny.
 3. I fältet Anläggningstillgångsgrupp, ange eller välj ett värde.
  • Numret får sin standard om du har aktiverat funktionen Autonummer för anläggningstillgångar i anläggningstillgångparametrarna och anläggningstillgångsgruppen. Om inte måste du ange ett unikt nummer som identifierar anläggningstillgången.
 4. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Ange ytterligare information som verksamheten kräver för tillgången.
 5. Klicka på Books.
 6. Ange ett datum i fältet Anskaffningsdatum.
 7. Ange ett tal i fältet Anskaffningspris.
  • Ange den ytterligare information som din verksamhet kräver för denna bok.
  • Ange den ytterligare information som verksamheten kräver för återstående böcker.
 8. Stäng sidan.