Ställ in och skapa avskrivningsprofiler

Avskrivningsprofiler bestämmer typ och frekvens av avskrivning för en tillgång. I den här registreringen används USMF-demonstrationföretaget och revisorrollen.

Skapa en avskrivningsprofil

  1. Gå till anläggningstillgångar > Installation > Avskrivningar profiler.
  2. Klicka på Ny.
  3. Skriv ett värde i fältet Avskrivningsprofil.
  4. Skriv ett värde i fältet Namn.
  5. Markera ett alternativ i fältet Metod.
    • Om du väljer degressiv avskrivning, måste du ange procentvärdet i procentsatsfältet.
  6. Markera ett alternativ i fältet Avskrivningsår.
  7. Markera ett alternativ i fältet Periodfrekvens.
  8. Stäng formuläret.