Ställ in anläggningstillgångsgrupper

I den här proceduren visas hur du skapar en ny anläggningstillgångsgrupp. Här används revisorrollen och demonstrationdata för den juridiska personen USMF.

 1. Gå till Anläggningstillgångar > Inställningar > Anläggningstillgångsgrupper.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ett värde i fältet Anläggningstillgångsgrupp.
 4. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Autonummer för anläggningstillgångar och nummerseriekoden i anläggningstillgångsgruppen ska åsidosätta inställningarna i anläggningstillgångparametrarna. Du kan ändra här, om tillgången i denna anläggningstillgångsgrupp ska ha ett nummer från andra grupper.
 5. Klicka på Books.
 6. Ange eller välj ett värde i fältet Book.
  • Fältet Beräkna avskrivning är inställt på Ja, varför tillgångsförteckningen kommer att tas med i avskrivningsförslagen. Om Beräkna avskrivning är Nej, skrivs tillgången inte automatiskt av.
 7. Ange tillgångens tjänstelivstid, i antal år.
  • Värdet i fältet Avskrivningsperioder beräknas efter att du har angett tjänstelivstid.
 8. Välj alternativ i fältet Avskrivningspraxis.
 9. Stäng sidan.