Skapa kontostrukturer

Den här uppgiften leder dig genom stegen för att skapa en kontostruktur. Demoföretaget USMF används i stegen.

 1. Gå till Redovisning > Kontoplan > Strukturer > Konfigurera kontostrukturer.
 2. Klicka på Nytt om du vill öppna dialogrutan.
 3. Ange ett namn som beskriver syftet med kontostrukturen i fältet Kontostruktur.
 4. Ange en beskrivning för att ange syftet med kontostrukturen i fältet Beskrivning.
 5. Klicka på Skapa.
 6. Klicka på Lägg till segment.
 7. I listan Dimensioner väljer du den dimension du vill lägga till i kontostrukturen.
 8. Klicka på Lägg till segment.
 9. Klicka på Lägg till segment.
 10. I listan Dimensioner väljer du den dimension du vill lägga till i kontostrukturen.
 11. Klicka på Lägg till segment.
 12. Klicka på Lägg till segment.
 13. I listan Dimensioner väljer du den dimension du vill lägga till i kontostrukturen.
 14. Klicka på Lägg till segment.
 15. I rutnätet väljer du segmentet för att redigera de tillåtna värdena.
  • Klicka till exempel i Huvudkonto.
 16. Välj ett alternativ i fältet Operator, t.ex. är mellan och inkluderar.
 17. Ange ett värde i fältet Värde.
  • Exempelvis 600000.
 18. Skriv ett värde i fältet via.
  • Exempelvis 699999.
 19. Klicka på Verkställ.
 20. I rutnätet väljer du segmentet för att redigera de tillåtna värdena.
  • Till exempel Avdelning.
 21. Välj ett alternativ i fältet Operator, t.ex. är mellan och inkluderar.
 22. Ange ett värde i fältet Värde.
  • Exempelvis 022.
 23. Skriv ett värde i fältet via.
  • Exempelvis 031.
 24. Klicka på Lägg till nya kriterier.
 25. Välj ett alternativ i fältet Operator, t.ex. är mellan och inkluderar.
 26. Ange ett värde i fältet Värde.
  • Exempelvis 033.
 27. Skriv ett värde i fältet via.
  • Exempelvis 034.
 28. Klicka på Verkställ.
 29. I rutnätet väljer du segmentet för att redigera de tillåtna värdena.
  • Till exempel Kostnadsställe
 30. Skriv ett värde i fältet CostCenter.
  • Till exempel 007..021.
 31. Klicka på Lägg till.
 32. Ange ett värde i fältet MainAccount.
  • Till exempel 600000..699999
 33. I rutnätet väljer du segmentet för att redigera de tillåtna värdena.
  • Till exempel Avdelning.
 34. Ange ett värde i fältet Avdelning.
  • Exempelvis 032.
 35. Skriv ett värde i fältet CostCenter.
  • Exempelvis 086.
 36. Klicka på Validera.
 37. Klicka på Aktivera.
 38. Klicka på Aktivera.