Skapa en momsbetalning

Med jobbet Kvitta och bokför moms kvittas momssaldon på momskontona och kompenserar dem till momskvittningkontot för en viss period.

  1. Gå till Moms > Deklarationer > Moms > Kvitta och bokför moms.
  2. Öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Kvittningsperiod.
  3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  4. Ange ett datum i fältet Från datum.
    • Om alternativet Inkludera korrigeringar inte har markerats på redovisningparametersidan kan kvittningen bearbetas för andra versioner. Originalet är den första kvittningen för ett periodintervall och bearbetas bara en gång för ett periodintervall. Senaste korrigeringar kvittar momstransaktioner som har bokförts, efter den ursprungliga versionen har skapats.
  5. I fältet Transaktionsdatum, ange ett datum.
  6. Klicka på OK.