Importformat för betalning för Sverige

Det här avsnittet innehåller information om BankGirot MAX, importera via BankGirot OCR och BankGirot-returformat för Sverige.

BankGirot MAX, BankGirot OCR

Filimporter via BankGirot MAX och BankGirot OCR låter dig importera kundbetalningar BankGirot-filformat. BG MAX är fillayout som samlar alla betalningar i en fil. OCR är en specifik referenstyp i filformatet BG MAX med en betalningsreferens. Utför följande steg för att importera betalningar:

 1. Gå till sidan Betalningsjournal.

 2. Klicka på Rader.

 3. Klicka på Funktioner > Importera betalningar.

 4. I dialogrutan väljer du betalningsmetoden och bläddrar sedan till platsen för filen som ska importeras.

  Anteckning

  Innan du kan slutföra detta steg måste du redan ha importerat konfigurationerna från Lifecycle Services (LCS) och ställt in betalningsmetoderna. Mer information finns i Filformat för betalningsmetod.

När du har importerat betalningsfilen bör journalrader skapas för den valda journalen, och markeras för kvittning mot kundfakturor.

Bankgirot Autogiro-returer

Bankgirot Autogiro returnerar format för autogiro-betalningsformatet med samma namn. Du kan importera dessa meddelanden som ett svar på autogiromeddelanden som tidigare har exporterats. För närvarande representeras dessa betalningar i Operations som betalningsjournalrader med statusen Skickad. Utför följande steg för att importera en fil:

 1. Gå till sidan Betalningsöverföringar.

 2. Klicka på Returfil-kund.

 3. I dialogrutan väljer du relaterad betalningsmetod och bläddrar sedan till platsen för filen som ska importeras.

  Anteckning

  Innan du kan slutföra detta steg måste du redan ha importerat konfigurationerna från Lifecycle Services (LCS) och ställt in betalningsmetoderna. Mer information finns i Filformat för betalningsmetod.

När du har importerat returfilen bör betalningarna uppdateras till statusen Godkänd.