Ta emot artiklar i inköpsorder från artikelbehov

Nedan beskrivs proceduren för att ta emot artiklar i en inköpsorder från ett artikelbehov.

Genom att använda ett artikelbehov i stället för en artikeltransaktion kan du planera för inleverans precis innan artikeln verkligen används, skapa en inköpsorder, ta med artikeln i handelsavtalsramverket och ta med artikelbehovet i produktionsplaneringen.

I den här uppgiften används datauppsättningen USSI.

 1. Gå till Projekthantering och redovisning > Projekt > Alla projekt.
 2. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 3. Klicka på Plan i åtgärdsfönstret.
 4. Klicka på Artikelbehov.
 5. Klicka på Ny.
 6. Markera vald rad i listan.
 7. Ange eller välj ett värde i fältet Artikelnummer.
 8. Ange ett tal i fältet Kvantitet.
 9. Klicka på Spara.
 10. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
 11. Klicka på Funktioner.
 12. Klicka på Skapa inköpsorder.
 13. Markera kryssrutan Inkludera.
 14. Ange eller välj ett värde i fältet Leverantörskonto.
 15. Klicka på OK.
 16. Gå till leverantörsskulder > inköpsorder > Alla inköpsorder.
 17. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 18. Klicka på Inköp i åtgärdsfönstret.
 19. Klicka på Bekräfta.
 20. Klicka på Ta emot i åtgärdsfönstret.
 21. Klicka på Produktinleverans.
 22. Markera vald rad i listan.
 23. Skriv ett värde i fältet Produktinleverans.
 24. Klicka på OK.