Välkommen till Dynamics 365 for Retail

Viktigt

Det här avsnittet gäller Dynamics 365 for Retail och Dynamics 365 for Finance and Operations.

Microsoft Dynamics 365 for Retail är en komplett lösning för enhetlig handel i alla kanaler. Den omfattar försäljning, mobilitet, intelligence och produktivitet som hjälper detaljhandlare och arbetare att uppnå mer i molnet och på mobila enheter. Retail har ett omfattande stöd för en mängd olika affärsprocesser, till exempel funktioner för hantering av marknadsföring, lager och kanaler. Den ger också en integrerad kundupplevelse i alla beröringspunkter.

Anteckning

Dynamics 365 for Retail är nära besläktat med Dynamics 365 for Finance and Operations samt Dynamics 365 for Talent. Samma funktioner kan visas i alla tre produkter. I avsnitt som huvudsakligen berör Retail blir produktnamnet därför Microsoft Dynamics 365 for Retail; i avsnitt som främst berör huvudprodukten (Finance and Operations) blir produktnamnet Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. I avsnitt som huvudsakligen berör personalfrågor blir produktnamnet Dynamics 365 for Talent.

Välj ett funktionsområde som du vill veta mer om i det vänstra fönstret.

Kanalhantering

När du konfigurerar Retail-miljön ska du definiera och konfigurera dina butiker. Det kan vara fysiska butiker, onlinebutiker eller kundtjänster.

Varje butik kan ha egna betalningsmetoder, leveransmetoder, prisgrupper, intäkts- och utgiftskonton, kassor och personal. När du har skapat butiken skapar du ett sortiment produkter som du vill att butiken ska föra. Det går även att definiera butiksspecifika priser och rabatter som gäller för produkter som finns i butiken.

Klienteling och lojalitet

Kunder kräver ständig förändring. Du måste snabbt och effektivt kunna hålla jämna steg med förändringar i inköp och trender, så att du kan hitta och attrahera nya kunder men även hålla de befintliga kunderna nöjda.

Kunderna kan dessutom hitta vad de vill ha på mängder av olika sätt, och till olika priser. Du behåller kundernas lojalitet genom att personanpassa meddelanden och erbjudanden som gör det enklare för dem att handla.

Maskinvara och kringutrustning

Retail Modern point of sale (MPOS) och Cloud POS kan användas med en mängd olika typer av maskinvarubaserad kringutrustning. Både MPOS och Cloud POS har flera olika gränssnitts- och distributionsalternativ som underlättar vid olika affärsscenarier.

Kringutrustningssimulatorn för Retail omfattar en virtuell kringutrustningssimulator och en POS-simulator. Den virtuella kringutrustningssimulatorn underlättar i första hand när du testar scenarier där vanligtvis fysisk POS-kringutrustning behövs. Med POS-simulatorn kan du testa om den fysiska kringutrustningen är kompatibel med Retail utan att behöva distribuera POS-klienten.

Intelligence

Via avancerade analyser kan maskininlärning användas för att lösa problem. Du får också förutsägande, optimerade och personanpassade insikter som leder till tillväxt och lönsamhet. Med Retail kan du få visuella rapporter på valfri enhet, både online eller offline. Du kan dessutom hjälpa kunderna att identifiera produkter och tjänster som uppfyller deras behov före tidpunkten för inköpet.

Övervakning och diagnos

Med Retail kan du övervaka försäljnings- och marginalresultat i realtid för olika nivåer i organisationshierarkin.

Marknadsföring

Innan det går att erbjuda produkter att sälja i butikskanalerna måste du skapa och konfigurera produkterna i Retail. Det går att skapa produkterna, definiera produktegenskaperna och attributen och tilldela produkterna till butikskategorihierarkier. Gör produkterna tillgängliga i butikskanalerna och lägg till dem i ett aktivt sortiment och släpp sedan produkterna till juridiska personer där de finns tillgängliga.

Det går att justera priset på produkter och även ställa in rabatter som används på en radartikel eller en transaktion i POS, en försäljningsorder i kundtjänst eller på en beställning online.

Butiksåtgärder och POS

MPOS är en POS-app för datorer, pekplattor och telefoner. Försäljningspersonal kan bearbeta försäljningstransaktioner och kundorder, utföra klienteling, dagliga rutiner och lagerhantering med mobila enheter var som helst i butiken såväl som i datorbaserade kassor. Cloud POS är en webbläsarbaserad POS som går att starta i vanliga webbläsare.

Du måste konfigurera flera komponenter för att definiera relationer mellan en butik, POS-registren i butiken och butikskringutrustningen som kassorna använder till att bearbeta transaktioner. Du ska också ange egenskaperna för en viss instans av POS. Dessa egenskaper är bland annat maskinvaruprofilen eller inställningarna för den butikskringutrustning som används vid kassan, butiken som kassan är mappad till och den visuella upplevelsen för användaren som loggar in på den kassan och funktionerna som är aktiverade i kassan. Du ska även definiera om kassan kan användas offline eller frånkopplad.

Anpassa och administrera Retail-miljöer

Om du har blivit ombedd att anpassa din miljö eller om du ansvarar för att distribuera och underhålla systemet, måste du läsa det specifika innehållet för utvecklare och systemadministratörer som gäller särskilt för Retail, förutom det mer allmänna innehållet.

Ytterligare resurser

Vad är nytt och under utveckling

Öppna översikten till Microsoft Dynamics 365 för att visa vilka nya funktioner som har lanserats och nya funktioner under utveckling.

Bloggar

Det finns åsikter, nyheter och annan information om Retail och andra lösningar i bloggen Microsoft Dynamics 365.

Det finns många inlägg om Retail i Microsoft Dynamics AX produktteamblogg. Vissa av dessa inlägg har skrivits för en tidigare version av Retail men samma begrepp gäller fortfarande. och procedurerna är ungefär desamma i den här versionen.

I bloggen Microsoft Dynamics Operations Partner Community får Microsoft Dynamics Partners en resurs där de kan få mer information om vad som är nytt och trendar i MBS Operations.