Utför självbetjäning för att hämta maskinvarustation

Anteckning

Vi accepterar inte att det här avsnittet redigeras, eftersom det har skapats från en affärsprocess i Lifecycle Services.

Den här proceduren visar hur du laddar ned en fördefinierad maskinvarustation. Det demonstrationsdataföretag som används för den här proceduren är USRT. Du måste ha skapat en ny maskinvarustationsprofil och maskinvarustation innan du startar den här uppgiften.

  1. Gå till Butik och handel > Kanaler > Alla butiker.
  2. Välj Houston-butiken i listan.
  3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  4. Växla utökningen av avsnittet Maskinvarustationer.
  5. Hitta och markera önskad post i listan.
  6. Klicka på Ladda ned.