Klassificera en produkt med hjälp av kategorihierarkier

Anteckning

Vi accepterar inte att det här avsnittet redigeras, eftersom det har skapats från en affärsprocess i Lifecycle Services.

Använd kategorihierarkier för att klassificera produkter för export, anskaffning, försäljning eller andra syften. Denna uppgift utförs vanligtvis av en produktchef. Exemplet använder produktnumret M0009 i demonstrationdataföretaget USMF.

 1. Klicka på Underhåll av frisläppt produkt.
 2. Klicka på All released products.
 3. Hitta och markera önskad post i listan.
 4. Klicka på Produkt i åtgärdsfönstret.
 5. Klicka på Produktkategorier.
 6. Klicka på Ny.
 7. I fältet Kategorihierarki, ange eller välj ett värde.
 8. I fältet Kategori, ange eller välj ett värde.
 9. Klicka på Ny.
 10. I fältet Kategorihierarki, ange eller välj ett värde.
 11. I fältet Kategori, ange eller välj ett värde.
 12. Stäng sidan.