Klassificera en produkt med hjälp av kategorihierarkier

Använd kategorihierarkier för att klassificera produkter för export, anskaffning, försäljning eller andra syften. Denna uppgift utförs vanligtvis av en produktchef. Exemplet använder produktnumret M0009 i demonstrationdataföretaget USMF.

 1. Klicka på Underhåll av frisläppt produkt.
 2. Klicka på All released products.
 3. Hitta och markera önskad post i listan.
 4. Klicka på Produkt i åtgärdsfönstret.
 5. Klicka på Produktkategorier.
 6. Klicka på Ny.
 7. I fältet Kategorihierarki, ange eller välj ett värde.
 8. I fältet Kategori, ange eller välj ett värde.
 9. Klicka på Ny.
 10. I fältet Kategorihierarki, ange eller välj ett värde.
 11. I fältet Kategori, ange eller välj ett värde.
 12. Stäng sidan.