Skapa en ny produkt

Den här uppgiften visar hur du skapar en ny delad produkt. Den utförs vanligtvis av en produktdesigner. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här uppgiften är USMF.

 1. Gå till Hantering av produktinformation > Produkter > Produkter.

Skapa en produkt

 1. Klicka på Ny.
 2. Skriv ett värde i fältet Produktnummer.
  • Om en nummerserie inte har ställts in för den produktnumret, måste den anges manuellt.
 3. Skriv ett värde i fältet Produktnamn.
  • Produktnamnet anges som standard till söknamnet. Du kan ändra detta om det behövs.
 4. Klicka på OK.

Ställ in dimensionsgrupper

 1. Klicka på Dimensionsgrupper för att öppna dialogrutan.
 2. Ange eller välj ett värde i fältet Lagringsdimensionsgrupp.
  • Lagringsdimensiongruppen avgör vilka lagringsdimensioner du måste ange för varje transaktion för produkten och hur den ska spåras i lagret.
 3. Ange eller välj ett värde i fältet Spårningsdimensionsgrupp.
  • Spårningsdimensiongruppen avgör vilka spårningsdimensioner du måste ange för varje transaktion för produkten och hur den ska hanteras i lagret.
 4. Klicka på OK.