Definiera konfigurationsgrupper

I den här proceduren visas hur du definierar produktkonfigurationsgrupper genom att skapa två grupper i demonstrationsdataföretaget USMF. Detta är den fjärde proceduren utav åtta som förklarar hur du ställer upp kombinationer för dimensionsbaserad konfiguration.

 1. Gå till Produktinformationshantering > Inställningar > Strukturlistor och formler > Konfigureringsgrupper.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ett värde i fältet Konfigurationsgrupp.
  • Skriv ett namn på den konfigurationsgrupp som ska användas för strukturlisterader.
 4. Skriv ett värde i fältet Namn.
 5. Klicka på Ny.
 6. Skriv ett värde i fältet Konfigurationsgrupp.
  • Skriv ett namn på den konfigurationsgrupp som ska användas för strukturlisterader.
 7. Skriv ett värde i fältet Namn.
 8. Stäng sidan.