Underhåll strukturlista för produktkonfigurationsmodell

När du kör den här proceduren krävs en befintlig modell för produktkonfiguration. Högtalarmodellen i demonstrationsföretaget USMF används för att skapa den här proceduren.

Lägga till en strukturlisterad

 1. Klicka på Definition av produktvariantmodell.
 2. Klicka på Modeller för produktkonfiguration.
 3. Hitta och markera önskad post i listan.
  • Välj den avancerade högtalaren till proceduren.
 4. Klicka på länken på den valda raden i listan.
 5. Expandera avsnittet Strukturlisterader.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Skriv ett värde i fältet Namn.
 8. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
 9. Klicka på Spara.

Lägga till information om strukturlisterad

 1. Klicka på Information för strukturlisterad.
 2. Ange eller välj ett värde i fältet Artikelnummer.
  • Du kan till exempel välja artikeln M0055.
  • För varje strukturlisteradsegenskap kan du välja om det behövs ett fast värde eller om det ska mappas till ett attribut.
 3. Markera kryssrutan Uppsättning.
 4. Välj Ja i fältet Beräkning.
  • När du ställer in beräkningsegenskapen på Ja garanteras att strukturlisteraden ingår i kostnadsberäkningarna.
 5. Klicka på fliken Inställningar.
 6. Markera kryssrutan Uppsättning.
 7. Ange ett tal i fältet Kvantitet.
  • Kvantitetsfältet bestämmer hur mycket av artikeln som ska inkluderas i strukturlistan. Detta kan vara en uppenbar kandidat till en attributmappning.
 8. Klicka på fliken Dimension.
  • Kontrollera om någon av produktdimensionerna är aktiva, och därför måste ha ett värde eller ett attribut.
 9. Klicka på OK.