Överför data för produktmodeller

När du exporterar data för en produktkonfigurationsmodell krävs det att du har minst en produktmodell. I den här proceduren används för högtalarmodellen i demonstrationsföretaget USMF för att visa hur du exporterar data för den här modellen.

  1. Klicka på Definition av produktvariantmodell.
  2. Klicka på Modeller för produktkonfiguration.
  3. Hitta och markera önskad post i listan.
    • Välj högtalarmodellen till den här proceduren.
  4. Klicka på Modell i åtgärdsfönstret.
  5. Klicka på Exportera produktmodell.
    • Hämtbeteendet varierar från webbläsaren till webbläsaren beroende på hur säkerhetinställningarna ställs in.