Skapa en kanban-regel för försäljningshändelse

Den här proceduren fokuserar på inställningarna som krävs för att skapa en kanban-regel som utlöses under genereringen av försäljningsorder. Den händelsebaserade kanban-regeln fyller på behov som har sitt ursprung i försäljningsorderrader. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här proceduren är USMF. Proceduren är avsedd för processingenjören eller värdeströmansvarig när de förbereder tillverkningen av en ny eller ändrad produkt.

Skapa en ny kanban-regel

 1. Gå till Kanban-regler.
 2. Klicka på Ny.
 3. Välj Händelse i fältet för återanskaffningsstrategi.
  • Om du väljer Händelse innebär det att kanban-regeln utlösas av en händelse, till exempel genereringen av en försäljningsorderrad. Detta gäller för områden där varje kanban ska täcka en viss efterfrågan.
 4. Ange eller välj ett värde i fältet Första planaktivitet.
  • Välj Slutmontering.
 5. Expandera avsnittet Detaljer.
 6. Ange eller välj ett värde i fältet Produkt.
  • Välj L0050.

Definiera en händelse

 1. Expandera avsnittet Händelser.
 2. Välj Automatisk i fältet Försäljningshändelse.
  • Genom att välja försäljningshändelsen Automatisk kommer denna kanban-regel att utlösas automatiskt när en försäljningsrad matchar produkt- och inleveransplatsen. I den här proceduren är det produkten L0050 på lagerställe 13.
 3. Ange den minsta händelsekvantiteten till "50".
  • Med en minsta händelsekvantitet på 50 kommer kanban-regeln endast att utlösas av händelser med en kvantitet på 50 eller mer.
 4. Expandera avsnittet Produktionsflöde.
  • Observera att inleveransplatsen är lagerställe 13. Detta innebär att den här kanban-regeln utlöses för den här platsen.
  • I det här exemplet utlöser en försäljningsrad för produkten L0050, med en kvantitet på 50 eller mer, på lagerställe 13, den här kanban-regeln.

Skapa försäljningsrader för att utlösa kanban-regel för händelse

 1. Gå till Alla försäljningsorder.
  • Ett varningsmeddelande visas när kanban-regeln sparas, vilket innebär att kanbans skapas i realtid under genereringen av försäljningsorder.
 2. Klicka på Ny.
 3. I fältet Kundkonto, ange eller välj ett värde.
  • Välj till exempel US-003.
 4. Klicka på OK.
 5. Skriv "L0050" i fältet Artikelnummer.
 6. Skriv "1" i fältet Plats.
  • Välj Plats 1 eftersom Lagerställe 13 finns på Plats 1.
 7. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
  • Ange lagerstället till 13.
 8. Ställ in kvantiteten på 75.
  • Ange en kvantitet på 50 eller högre för att utlösa den skapade kanban-regeln.

Kontrollera att kanban skapas

 1. Klicka på Produkt och leverans.
 2. Klicka på Visa pegging-träd.
  • Lägg märke till att en kanban med samma kvantitet som försäljningsraden skapas. Du kan även se materialet som behövs för att producera L0050. Detta är det sista steget i den här proceduren.