Förbered ett kanban-processjobb när material är tillgängliga för arbetsgruppen

Den här uppgiften fokuseras på att förbereda ett kanban-processjobb när alla material är tillgängliga för arbetsgruppen. Det demonstrationsdataföretag som används för att skapa den här uppgiften är USMF. Den här uppgiften är avsedd för maskinoperatören.

 1. Gå till Kanban-tavla för processjobb.
 2. Klicka på den nedrullningsbara knappen för att öppna uppslaget i fältet Arbetsgrupp.
 3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  • Välj arbetsgrupp 1250 och klicka på OK.
 4. Väl rad 4 i listan.
  • I det rena demonstrationsföretaget är Kanban 000329 på rad 4 det första jobbet som inte har slutförts än.
 5. Växla expansionen av avsnittet Plocklista.
  • Kontrollera att tillförselstatusen är tillgänglig för alla artiklar i plocklistan.
  • Om flera jobb väljs kommer plocklistan att visa summan av alla artiklar som behövs för de valda jobben.
 6. Klicka på Förbered.
  • Förberedelseprocessen är nu slutförd. Den markerade kryssrutan för alla rader i plocklistan anger att tillförselstatusen plockas.