Ställa in policyer för lagerarbete (ansökan, maj 2016 )

Lagerställeprocesser inkluderar inte alltid lagerarbete. Genom att definiera en arbetspolicy kan du förhindra skapande av arbete för råmaterialhämtning och inlagring av färdiga varor för en uppsättning av produkter på specifika platser. Det USMF-demonstrationsdataföretag användes för att skapa den här registreringen. Den här uppgiftsguiden kräver Dynamics AX program 7.0.1 eller senare.

 1. Gå till Lagerstyrning > Inställningar > Arbete > Arbetspolicyer.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv in "Inget inlagrat arbete" i fältet Namn på arbetspolicy.
 4. Klicka på Spara.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Markera vald rad i listan.
 7. Skriv in "Plats för slutförda varor" i fältet Typ av arbetsorder.
 8. Klicka på Lägg till.
 9. Markera vald rad i listan.
 10. Välj ”Plats för samprodukt och biprodukt” i fältet Typ arbetsorder.
 11. Visa avsnittet Lagerplatser.
 12. Klicka på Lägg till.
 13. Markera vald rad i listan.
 14. Ange ”51" i lagerställets lista.
 15. Ange eller välj "001" i fältet Plats.
 16. Expandera avsnittet Produkter.
 17. Välj "Markerad" i fältet Produktval.
 18. Klicka på Lägg till.
 19. Markera vald rad i listan.
 20. Ange eller välj "L0101" i fältet Artikelnummer.
 21. Klicka på Spara.