Skapa avdelningar och inkludera dessa i avdelningshierarkin

En avdelning är en driftenhet som representerar en kategori eller verksamhetsområde inom en organisation. En avdelning är ansvarig för en viss del av organisationen, såsom försäljning, bokföring eller mänskliga resurser. Du kan använda avdelningar att rapportera om funktionella områden. Avdelningar kan ha vinst och förlust.

En avdelning kan omfatta en grupp kostnadsställen. Positionerna kan tilldelas avdelningar. Klicka på Personal > Avdelningar > Avdelning. Följande register beskriver de fält som är tillgängliga.

Fält Beskrivning
Namn Ange ett namn på avdelningen.
Avdelningsnummer Ett standardvärde kan skapas automatiskt om en nummersekvens kod tilldelas organisationsnummer hänvisning på nummersekvens sida.
Söknamn Ange ett namn eller en förkortning som kan användas för sökning för avdelningen.
Anteckning Ange eventuellt ytterligare information här.
I hierarki En vald kryssruta anger att avdelningen ingår i avdelningen hierarki. För information om hur man lägger till en avdelning till avdelning hierarki, se information senare i denna artikel.
DUNS-nummer DUNS står för Data Universal antal System. Detta är en 9-siffrig kod som är utfärdade av Dun & Bradstreet.
Chef Ange den persona som hanterar avdelningen.
Adresser Lägga till adressinformation för avdelningen. Lägg till exempel till postadress till byggnaden där avdelningen finns.
Kontaktinformation Lägg till kontaktinformation för avdelningen. Lägg till ett telefonnummer till avdelningens servicedesk, till exempel.

Om du vill lägga till en avdelning till avdelning hierarki, följ dessa steg.

  1. Klicka Personal > Avdelningar > Avdelningshierarki.
  2. Klicka på Redigeraoch välj sedan organisationen att avdelningen ska vara.
  3. Klicka på Infogaoch välj den avdelning i listan.
  4. I listan över enheter som visas, välj den avdelning som du vill lägga till i hierarkin.
  5. Spara ändringarna. Du får ett meddelande om att ett utkast av hierarkin har skapats.
  6. När du är klar klickar du på Publicera i hierarkidesignern. Du kan ange ett giltighetsdatum som anger när hierarkin ska publiceras. Om du exempelvis vill lägga till en ny avdelning i början av nästa kalenderår, ställ in datumet 1 januari på det nya kalenderåret. Ändringarna i hierarkin kommer att träda i kraft den dagen.

Steg för att skapa en avdelning

Hänvisa till ämnet Definiera nya avdelningar för stegvisa anvisningar om hur du skapar en ny avdelning.