Utöka funktionerna i Microsoft Dynamics 365 for Talent

Om du har skapat några Microsoft-PowerApps kan du starta programmen från länkar i Microsoft Dynamics 365 for Talent. Om du vill konfigurera åtkomsten till dina program måste du ange viss information i Talent på en konfigurationssida som kan öppnas från arbetsytan Systemadministration.

Konfigurera inbäddade PowerApps i Talent

Använd sidan Ange inbäddade Microsoft PowerApps för att konfigurera Talent-sidor så att dessa startar PowerApps-program. För att öppna sidan Ange inbäddade Microsoft PowerApps, öppna arbetsytan Systemadministration och öppna sedan fliken Länkar. Välj Microsoft PowerApps i gruppen Konfiguration.

Följande information anges eller konfigureras på den här sidan:

  • Ett beskrivande namn eller ID för respektive PowerApps-program.
  • En unik identifierare (GUID) för respektive program som du lägger till på en Talent-sida. Program-ID:t finns på PowerApps-webbplatsen powerapps.com.
  • Sidan där användare öppnar ett program eller en rapport. Inte alla Talent-sidor stöder inbäddade PowerApps- och Power BI-rapporter.

Anteckning

Ange det interna namnet på sidan i stället för det namn som visas överst på sidan. För att hitta det interna namnet, öppna sidan för vilken du behöver det interna namnet och klicka var som helst på sidan. När menyn öppnas, för då muspekaren över artikeln Formulärinformation. Det interna formulärnamnet visas bredvid menyalternativet Formulärinformation.

  • Ange den formulärstyrning varifrån programmet hämtar kontextdata. Ett program kan till exempel använda data om en arbetare. Om du anger sidan Arbetare i fältet Kontext kommer sidan Arbetare att öppnas när du startar programmet. En post i kontextfältet är valfritt.
  • Ange storleken på dialogrutan där PowerApps-programmet ska köras. Dialogrutorna betecknas som ”liten” eller ”stor” i syfte att optimera användargränssnittet när programmet körs på en telefon respektive en större enhet.

Du kan även ange vilka juridiska personer som ett program blir tillgängligt för, eller också kan du göra det tillgängligt för alla dina juridiska personer. Som standard är dina PowerApps-program tillgängliga för alla juridiska personer.

Öppna ett program

När du har konfigurerat inbäddade PowerApps-program läggs länkar till angivna program till på sidorna i Talent. Klicka på en länk för att öppna ett program.