Det går inte att komma åt en postlåda Receive-As behörigheter för en postlådedatabas

Ursprungligt KB-nummer:   3176596

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Administratör/tjänstkonto är medlem i gruppen Organisationshantering.
  • Användarpostlådor finns i Databas1.
  • Administratör/tjänstkonto tilldelas behörigheten Receive-As till Databas1.

I det här scenariot går det inte att öppna en annan användares postlåda i Databas1.

Orsak

Säkerhetsmodellen ändrades i Microsoft Exchange Server 2013. En användare som är medlem i gruppen Organisationshantering kan bara ha åtkomst till andra postlådor när Fullständig åtkomst uttryckligen har angetts.

Lösning

Det finns två möjliga lösningar på det här problemet:

  • Använd ett konto som inte är medlem i gruppen Organisationshantering.
  • Ange explicit fullständig åtkomstbehörighet för postlådan.