Det går inte att lägga till En Exchange-licens i Azure AD Connect för Office 365

Ursprungligt KB-nummer:   4052036

Symptom

Du får ett felmeddelande när du försöker lägga till en Exchange-licens i Azure Active Directory (Azure AD) för Microsoft Office 365.

Lösning

Det finns två Windows Azure Active Directory-moduler för att administrera Azure AD via PowerShell. Båda stöds för närvarande.

Det här problemet kan uppstå under olika omständigheter.