Postlådor ligger i karantän och har inte åtkomst till Exchange Server 2010

Ursprungligt KB-nummer:   2603736

Symptom

En användare kan inte komma åt en postlåda som finns på en Microsoft Exchange 2010-server.

Orsak

Postlådan är ett potentiellt hot mot informationsarkivet och har satts i karantän.

Det finns flera typer av händelser för vilka Exchange Store-taggar en postlåda är ett potentiellt hot:

  • Om en tråd som fungerar för den postlådan misslyckas
  • Om det finns fler än fem trådar i postlådan som inte har gjort framsteg under en längre tid

Lösning

Orsaken till postlådan i postlådan måste identifieras och korrigeras. När detta är gjort, för att få tillgång till postlådan direkt, ska registernyckeln för den karantänerade postlådan återställas manuellt genom att ta bort den.

Anteckning

Om du glömmer bort det här manuella steget återställer Exchange-butiken automatiskt postlådor i karantän sex timmar efter att flaggan i karantän hade angetts.

Mer information

Mer information finns i Identifiering av postlåda och korrigering av postlåda.