Exchange Management Shell kan inte börja med felet "Det går inte att hitta sökvägen" eftersom den inte finns

Symptom

Anta att du har distribuerat Microsoft Exchange Server 2013 eller Exchange Server 2016 på Windows Server 2012 R2. Exchange Management Shell kan inte starta och du får ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:

VERBOSE: Connecting to Exch1.contoso.com.
New-PSSession : Cannot find path '' because it does not exist.
At line:1 char:1
+ New-PSSession -ConnectionURI "$connectionUri" -ConfigurationName Micr ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : OpenError: (System.Manageme....RemoteRunspace:RemoteRunspace) [New-PSSession], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : PSSessionOpenFailed

Orsak

Problemet inträffar om Windows Management Framework (WMF) 5.0 är installerat på servern. Du kan använda följande steg för att bekräfta WMF-versionen:

 1. Starta PowerShell i administrativt läge och kör följande kommando:

  $PSVersionTable
  
 2. Om version visar 5.0 har du WMF 5.0 installerat på servern.

Lösning

Du måste avinstallera Windows-uppdateringen KB3134758 för att åtgärda problemet. Gör så här:

 1. Gå till Kontrollpanelen, öppna Program och funktioner (tryck på Windows+R, kör appwiz.cpl)
 2. Klicka på Visa installerade uppdateringar och sök efter KB3134758
 3. Avinstallera uppdateringen KB3134758
 4. Starta om servern